Föreningsstämma 2022

Medlemmar i Byviken Holmön ekonomisk förening kallas till ordinarie föreningsstämma Söndagen den 24 juli kl 10:00.

Plats: Hamnföreningens servicehus, strax norr om båtmuseet.

Årsredovisning och kallelse finns under Dokument.