Om föreningen

Byviken Holmön Ekonomisk förening bildades 2006 i syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvärva Holmö hamn 1:1, äga, förvalta fast och lös egendom samt utveckla Holmö hamn i enlighet med medlemmarnas intressen. Även för att tillgodose miljö-, natur- och kulturvärden, gästhamn, badplats och grönområden för besökande och boende på Holmön samt behov av båtplatser för medlemmar.

Organisationsnummer: 769615-8281

Bankgiro: 5420-1033

Postadress (kassör):
Byviken Holmöns Ekonomisk förening
c/o Fredrik Domeij
Guldvägen 5
907 50 Umeå
fredrik@frecon.se
070-3037836