Medlemskap

Vill du bli medlem i Hamnföreningen?

Hamnföreningen heter egentligen ”Byviken Holmön Ekonomisk föreningen” och är således en ekonomisk förening. Hamnföreningen är öppen för fysiska personer, föreningar och företag med intresse av utvecklingen av Byviken med dess hamnområde och badstrand/grönområde.

För att bli medlem erlägger man en medlemsinsats på 500 kr och den årsavgift som årsstämman beslutar om (för maj 2020‐april 2021 är årsavgiften 200 kr). Medlemsinsatsen kan man om man vill få tillbaka om man utträder ur föreningen. Insatsen och årsavgiften ska betalas mot fakturera till föreningens bankgiro. Skicka namn, postadress, epost-adress och mobilnummer till föreningens kassör, se kontaktinformation under http://www.holmon.se/hamnforeningen/om-foreningen/

Som medlem i Hamnföreningen så får du också parkera din cykel i föreningens cykelbod i Byviken.