Alla inlägg av fredrik

Påminnelse

Hamnföreningen påminner om att parkeringen intill kajen i Byviken endast gäller för medlemmar och endast under 12 timmar. Är parkeringen full hänvisas bilar till den allmänna parkeringen söder om affären.

Vårens aktiviteter

Den 2 maj samlas vi kl 10.00 för att sätta ut Y-bommar, bänkar och bord. P. g. a. coronasituationen serveras ingen korv/öl eller fika.
Den 28 maj har vi ett extra årsmöte för att godkänna den bordlagda kassarapporten från föregående år och bevilja ansvarsfrihet till den styrelsen.

Vårens städdag

Söndag den 26 maj kl 10.00 är det städdag i hamnen.
Slyröjning och trädfällning, flytta bänkar och bord, städning i föreningshuset, utsättning av Y-bommar, städning av dass och servicebyggnaden. Samling vid föreningshuset för genomgång + kaffe. Avslutar sen välförtjänt med korv med bröd och dryck.