Båtplats

Föreningen har ett antal båtplatser tillgängliga för föreningens medlemmar. Vid intresse av båtplats anmäls intresse till föreningens båtplatsansvarige, för närvarande Benny
Brakander, tel 070-3594317 eller e‐post: bbrakander@hotmail.com.

Det finns fyra typer av båtplatser:

  • Långsida – Båtens långsida ligger mot kaj/brygga, 700 kr/år
  • Y-bom – Metallbom på var sida om båten, fören mot kaj/brygga, 700 kr/år
  • Boj – Boj för förtöjning i akter, fören mot kaj/brygga, 500 kr/år
  • Länning – Båten dras upp efter varje användning, 350 kr/år