Vårens städdag

Söndag den 26 maj kl 10.00 är det städdag i hamnen.
Slyröjning och trädfällning, flytta bänkar och bord, städning i föreningshuset, utsättning av Y-bommar, städning av dass och servicebyggnaden. Samling vid föreningshuset för genomgång + kaffe. Avslutar sen välförtjänt med korv med bröd och dryck.