Andra halvåret 2012
i omvänd kronologisk ordning


Färjan inställd
Em-turerna 18.00 från Norrfjärden och 19.00 från Holmön är inställda idag lördag p g a ishinder.
12-12-29

Årets jullunch
Se bilder från årets jullunch på Prästgården [Bilder]
12-12-16

IS-gruppen informerar
Läs på IS-gruppens webplats  

12-12-16

Ändringar i färjeturlistan under Jul och Nyår
Färjerederiet prövar kallelseturer för vissa avgångar under jul och nyår. Det innebär att du som resande ringer i förväg och meddelar att man vill åka en viss tur. 

24.12 Ordinarie turer från NF 08:00 och 16:00 och från BV 09:00 och 17:00
Kallelseturer till de övriga turerna d v s fr NF kl 6:00 och 18:00 och fr BV kl 7:00 och 19:00

25.12 Ordinarie turer från NF 08:00 och 16:00 och från BV 09:00 och 17:00       
Kallelseturer till de övriga turerna d v s fr NF kl 10:00 och 18:00 och fr BV kl 11:00 och 19:00

26.12 Ordinarie turer från NF 08:00 och 16:00 och från BV 09:00 och 17:00       
Kallelseturer till de övriga turerna d v s fr NF kl 10:00 och 18:00 och fr BV kl 11:00 och 19:00

27.12-30.12  som vanligt alla turer

31.12 Ordinarie turer från NF 08:00 och 16:00 och från BV 09:00 och 17:00      
Kallelseturer till de övriga turerna d v s fr NF kl 6:00 och 18:00 och fr BV kl 7:00 och 19:00

1.1.13 Ordinarie turer från  NF 08:00 och 16:00 och från BV 09:00 och 17:00      
Kallelseturer till de övriga turerna d v s fr NF kl 10:00 och 18:00 och fr BV kl 11:00 och 19:00

Ring 070-3464819 för att boka kallelsetur. Bokning av morgontur ska ske senast kl 18:00 dagen innan och eftermiddagstur senast kl 17.00 samma dag.

12-12-14
Strategidokumentet antaget
Vid Kommunens planeringsutskotts möte i går presenterade Strategigruppen dokumentet för Kommunens ledande politiker. Vid mötet antog även planeringsutskottet vårt strategidokument. Dokumentet kommer härnäst upp för att antas av Kommunstyrelsen. Senare planer (områdes-bestämmelser) kommer att tas i Kommunfullmäktige. Nu finns en klart uttalad politisk viljeyttring att det ska finnas kvar ett året-runt-boende på Holmön. Vi alla kan vara stolta och glada över att vårt idoga arbete rönt frukt en dag som denna.
12-12-
12
Påminnelse
I morgon fm 13 dec stängs vattnet av tillfälligt för arbeten
12-12-
12
   
Jullotteri
Under affärens öppettid lördag den 8 december serverade Holmöns Rödakors krets kaffe och fika samt sålde lotter till förmån för Världens barn. Många bybor tog chansen att köpa en lott och samtidigt få lite förmiddagsfika. Överst till vänster ser vi Elise och Inger som oförtrutet leder Röda Korsverksamheten på Holmön. Uppe till höger finns Kent, Lena, Peter, Börje och B-G, samt till höger Pjodd och Gustaf. 
 
12-12-10
Kompletterande synpunkter till Trafikverket
Lördag den 1 december skickade IS-gruppen synpunkter på Trafikverkets förslag till transportlösning. Under veckan har sen en mängdkompletterande synpunkter kommit in. Dessa har nu sammanfattats i en kompletterande skrivelse som i kväll skickats till Trafikverket.
[Läs IS-gruppens skrivelse] [Läs den kompletterande skrivelsen]
12-12-
06
Återvinningsgården stängd
På lördag den 8 december är återvinningsgården stängd p g a snösituationen.
12-12-
05
Färjan inställd
Em-turerna 18.00 från Norrfjärden och 19.00 från Holmön är inställda idag lördag p g a hårt väder
12-12-
01
Färjan inställd
Morgonturerna kl 7.00 från Norrfjärden och 8.00 från Holmön idag lördag är inställda p g a hårt väder
12-12-
01
IS-gruppen informerar
Läs på IS-gruppens webplats  

12-12-
01
Påminnelse
Vi påminner om jullunchen lördag den 15 december [Läs mer]
12-11-2
8
IS-gruppen informerar
Läs minnesanteckningar från informationsmötet på IS-gruppens webplats  

12-11-26

Affären informerar
Lär mer på affärens webplats
12-11-26

Påminnelse
Vi påminner om Trafikverkets informationsmöte om den framtida kommunikationen till Holmön. Mötet hålls i morgon onsdag den 21 november kl 17.00 på Holmöns skola. Fika serveras. Färjan avgår från Norrfjärden kl 16.00. En extra färjetur avgår tillbaka till fastlandet efter mötet. Alla med intresse för kommunikationerna till Holmön uppmanas att ta tillfället i akt och delta i mötet. Låt oss fylla färjan.
12-11-20
Färjan inställd
På grund av hård vind är morgonturerna idag lördag inställda.
12-11-10

IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-11-08

Vädret i oktober
Flera rekord sedan vädermätningarna började på Holmön i oktober 2003 har slagits i oktober i år. Vi har haft 24 dygn med nederbörd, varav 20 sammanhängade dygn (1:a - 20:e), vilket båda är månadsrekord. Totalt fick vi 144,8 mm nederbörd under månaden, vilket är rekord. Näst mest nederbörd fick vi i augusti 2007 med 141,3 mm. [Läs mer om väderstatistiken]
12-11-04

Vippfyr på Holmögadd
Holmögadds Intresseförening har i ett EU-finansierat projekt byggt en kopia av den första fyren på Holmögadd. Ander Wincent, företrädare för föreningen säger: "Mycket avvecklas ju på våra fina och unika fyrplatser och vi tyckte väl att vi skulle göra det motsatta, d.v.s. utveckla och försöka bibehålla miljön och även visa hur det såg ut alldeles i början av fyrepoken."
Föreningen har nu också en egen sida på Holmöportalen.
[Läs mer om vippfyren] [Gå till föreningens sida]
12-11-03
IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-11-02

Garageföreningen informerar
Garageföreningens medlemmar uppmanas skicka sin e-postadress till föreningen.
[Läs mer]
12-10-2
9
Telefoni i glesbygd
Länsbygderådet och Hela Sverige ska Leva ordnar ett öppet möte i Högås, Vännäs under temat:
Varför tar man bort fast telefoni? Klarar man behovet i glesbygden? Telias informationschef Björn Berg ger svar. Diskussion om framtidens telefoni i glesbygden. Torsdag den 8 november kl. 18.30 i Högås bygdegård i Vännäs kommun.

12-10-26

Strandskydd i Umeåregionen.
Vi ber er uppmärksamma att i dagens lokala tidningar finns annons om, Strandskydd i Umeå-regionen - utställning av tillägg till översiktsplan. Synpunkter kan lämnas från den 1 november till 31 december 2012.Utställningshandlingar finns bl.a. på respektive kommunkontor.Yttrande och synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 31 december 2012.
12-10-26

Trafikverket Region Norr informerar
Stormöte arrangeras i Holmöns fd. skola den 21 november kl. 17.00 med information om Holmöns framtida transporter. Fika serveras.  Färja till mötet går kl. 1600 från Norrfjärden.
Extra färja till Norrfjärden efter mötets slut.
12-10-24

Färjan igång igen
Nu är färjan reparerad och går enligt turlista.
12-10-23
UMEVA informerar
Onsdag den 24/10 kommer de tidigare inställda arbetena att utföras. Det innebär att blir det ett kortare driftstopp av vattenförsörjningen på Holmön. Avbrottet beräknas pågå under tiden 7.30 - 11.30.
12-10-23

Ändrade färjetider
I morgonbitti måndag den 22 oktober avgår morgonturer från Holmön kl 6.30 samt 7.20.
OBS! Ingen tur kl 7.00.
12-10-2
1
Så har det äntligen hänt
Vi har haft det första nederbördsfria dygnet sen den 26 September. Totalt blev det 24 dygn med tillsammans 169,3 mm nederbörd. Det motvarar drygt 4 normala månader som ger ca 40 mm nederbörd. 
12-10-2
1
Färjan trasig
Färjan har återigen tekniska problem och tas ur trafik i em. Ersättningstrafik är ordnad fr o m lördag em.
12-10-
19
Väderrekord på gång - om än inget önskvärt
För några dagar sen var det årets dygnsrekord med regn på 29,6 mm. Det rekordet slogs under tisdagsdygnet (tis 7.00 - ons 7.00) då vi fick 33,5 mm regn. Det är fjärde högsta dygnsnoterin-gen sen väderstationen flyttades från Holmögadd till Holmön i oktober 2003. Högsta notering är från morgonen den 28 augusti 2007 då vi fick 88,5 mm regn. Då det var ett hisklans åskväder som cirklade runt Holmön under em, kväll och natten 27-28, men strömavbrott på kvällen som varade långt in på natten. Näst högst värde var på morgonen den 22 juli 2008 då det också åskat och vi fick 53,5 mm. Den 28 september 2006 fick vi 40,4 mm utan åska. MEN det var enstaka dygn. Nu har vi haft nederbörd varje dygn sedan den 26 september. Vi är nu uppe i över 150 mm regn under 22 sammanhängande dygn. Det är rekord både avseende regnmängd och antal sammanhängande dygn med nederbörd och det har aldrig inträffat sedan oktober 2003. Återkommer med slutsiffra för detta rekord avseende nederbörd och antal dygn när vi får första nederbördsfria dygn.
12-10-
19
Information från Per-Mats Öberg, Trafikverket Region Norr
 
1. Transport av skrotbilar.
Detta beräknas anordnas våren 2013. Samtidigt ordnar man också transport av gruskross, datum meddelas senare.

     Information från HUF: Upphämtning av skrotbilar i Norrfjärden kommer att organsieras i anslutning
     till detta.
Bilägare, som har skrotbil på Holmön, bör planera för detta. Mer information kommer så
     snart datum för transporterna är klar. 


2.
   
Holmöns framtida transportmedel.
Synpunkter från IS-gruppen, Länsstyrelsen, Umeå kommun och Region Västerbotten har nu kommit in. Trafikverket bearbetar nu alla synpunkter, baserat på dessa och utredningsarbetet av WSP, arbetar man fram ett transportmedelsförslag. Under november kommer TV/Reg Norr att kalla Holmöborna och andra intresserade till ett stormöte med information om det planerade transportmedlet för Holmön.

12-10-
15
Mer information om motionen
Riksdagens Information meddelar att Trafikutskottet, som hanterar detta, ska göra ett betänkande. Det är en av 124 motioner, som de ska tröska igenom under perioden 8-29 november. Den 13 december - som Luciapresent - levereras något, enligt planen.
12-10-
11
Motion i Riksdagen
KD-riksdagsmannen Anders Sällström från Umeå har lagt en motion i Riksdagen om färjetrafiken till Holmön, som han anser inte fungerar tillfredställande. [Läs motionen]
12-10-
09
Garageföreningen
Holmöns Garageintressenter Ekonomisk Föreninghar (eller Garageföreningen i dagligt tal) har nu en informationssida på portalen och kommer som flera andra föreningar att då och då lämna egen information. Det blir via en notis här med länk till den egna sidan. [Gå till Garageföreningens sida]12-10-09
UMEVA informerar
Tisdag den 16/10 blir det ett kortare driftstopp av vattenförsörjningen på Holmön. Avrottet beräknas pågå under tilden 7.30 - 11.30.
12-10-
08
Garageföreningen informerar
Medlemmar i föreningen uppmanas att röja och städa sina garageplatsersenast den 31 oktober 2012. Årsmötesprotokollet hålls tillgängligt för medlemmar hos ordföranden efter att det justerats. Medlemmar, som har e-post, uppmanas skicka sin e-postadress till ordföranden under adress lena.holmon@gmail.com  i syfte att underlätta det administrativa arbetet i föreningen
12-10-
08
Affären informerar
Läs mer på affärens webplats.
12-10-03

Borrning för bergvärme eller vatten på Holmön
Bergvärmetjänst i Norr AB kommer att utföra borrning av vatten- och energihål på Holmön med start tisdag den 6 nov.
Fredag den 12 okt kommer vi till ön och vill då träffa så många som möjligt för att kunna lämna offerter avseende vattenbrunnar samt kompletta Thermia värme-pumpsinstallationer.  [Läs mer]
12-10-01
Katt på drift
Denna katt driver om kring i byn, mellan Halla och Myren, sedan augusti månad och verkar inte ha någonstans att ta vägen. Katten är en hona och stor, men mager. Hon är mycket kelsjuk och vill gärna bli klappad och omhändertagen. Är det någon som känner igen katten? Vem kan tänkas vara ägare? Vet du var katten hör hemma - meddela gärna webmaster med e-post via denna länk eller på telefon 070-6636706
12-10-01
UMEVA informerar
Den 26-27/9 blir det kortare driftstopp av vattenförsörjningen på Holmön. Vi arbetar med att byta vattenmätare på Holmön. Detta kommer att medföra kortare avstängningar av vattentill-förseln under dessa två dagar.
12-09-26

IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-09-24

Påminnelse om älgfesten den 22 september
Anmälningslista finns på affären.
12-09-1
7
Information från SRF
Minnesanteckningar från Repskaps-mötet
[Läs mer]

12-09-1
7
HUF påminner om årsmöte den 22 september
Årsmötet hålls på skolan kl 12.00.
12-09-1
6
Information om SRF
På Portalen finns nu en informationssida om SRF med länk till SRFs egen nya webplats
[Läs mer]
12-09-1
2
IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-09-11

Information om initiativet Holmöns framtid
För att ta reda på hur många av Holmöborna som är positiva till en vindkraftpark på Holmön har vi startat en namninsamling. Vi har skrivit ett upprop som vi kallar Holmöns framtid.
Alla som är mantalsskrivna på ön kommer att få möjlighet att skriva under. Om det blir som vi hoppas, att en bred majoritet av Holmöborna ställer sig bakom uppropet kommer vi att offentlig-göra det (dock utan att publicera namnen) och även använda det för att påverka politiker och tjänstemän att stödja vindkraftutbyggnad på Holmön. [Läs uppropet]
Göran Burén, Olle Nygren, Bo-Gunnar Pettersson
12-09-09

Hus till salu
Hembygdsföreningen säljer Barnmorskes [Läs mer]. Sista datum är den 7 september.
12-09-06
Kallelse till Årsmöte
HUF håller årsmöte den 22 september kl 12.00 på skolan.
[Läs kallelse] [Läs dagordning]
12-09-02

Garageföreningen Årsmöte
Garageförenigen har årsmöte den 22 september kl 10.00 på Holmöns skola.
12-08-31
Affären informerar
Nya tider för systembeställningar
Läs mer på affärens webplats.  

12-08-30

Påminnelse
Vi påminner om Naturreservatens Dag på Holmön på söndag den 2 september [Läs mer]
12-08-29

Påminnelse
Vi vill påminna alla om möjligheten att lämna synpunkter på strategidokumentet fram till den 30 augusti och uppmanar alla som har synpunkter att lämna dessa till Bo Widén bo.widen@ume.se.
12-08-27
HUF Årsmöte
HUF har årsmöte den 22 september. Mer info kommer senare.
12-08-27
Affären informerar
Ändrade öppettider
Läs mer på affärens webplats.  

12-08-26

Panget informerar
Återstående Öppettider 2012 
Fre 24/8 20:00-01:00
Lör 25/8 09:00-01:00
Sön 26/8 Stängt
Älgfest 22/9 kl 17:00 (Anmälningslista finns på affären)
12-08-21

Extratur med färjan
Idag den 17 augusti avgår en extratur kl 15.30 från Norrfjärden.
12-08-17

Hus till salu
Hembygdsföreningen säljer Barnmorskes [Läs mer]
12-08-17
Ny turlista med färjan i morgon
Nya turlistan med färjan börjar i morgon. Ändringen innebär 30 min senare avgångar med eftermiddagsturerna, d v s 16.00 och 18.00 från Norrfjärden och 17.00 och 19.00 från Holmön.
Ladda hem turlistan här
12-08-17
Jazzhelg och Fiskbord
Nu under helgen är det Jazzfestival på ön! Läs mer om den på www.seajazz.se.
Hos oss på Holmö Havsbad innebär det Jazz-framträdanden både fredag- och lördag-kväll.

På lördag mellan 17:00-20:00 är det Fiskbord med bl.a. olika sorters sill, lax, rökta räkor m.m. för 249 kr/person. Begränsat antal platser. Välkommen att boka bord på 090-550 15.
På söndag stänger vi för säsongen klockan 15:00. Dock har vi öppet under de sista två helgerna i augusti mellan fredag kl 20:00 och söndag kl 15:00.
Hälsningar Holmö Havsbad
12-08-10

Lyckat Ö-lopp trots regn
Vi vill tacka alla tappra deltagare i årets ö-lopp och meddela att vi tillsammans drog in 3.750:- till affären. Vill också passa på att redan nu berätta att denna helg kommer att stå fast för kommande ö-lopp.
Hälsningar Anna-Lena, Clarissa och Åsa

12-08-07

Påminnelse om SeaJazz till helgen
Läs mer på www.seajazz.se
12-08-07
IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-08-07

Affären informerar
Ändrade öppettider
Läs mer på affärens webplats.  

12-08-06

Panget har Fiskbord på lördag!
Serveras från klockan 18:00 i den nyrenoverade delen. Fiskbordet innehåller Vitlökssill, Pappas sill, Hackad matjesill, Nubbesallad, Kallrökt, varmrökt och gravad lax, rökt sik, inlagd strömming, rökta räckor med aioli, paj, ägghalvor med räkor, Bröd smör och ost.
Pris 249:-. Barn under 12 år 99:-. Då fiskbordet är för ett begränsat antal så uppskattar vi om ni bokar bord innan på 090-550-15.
Köket stängt mellan 15:00-18:00 pga bokat bröllop. Även logen är bokad för detta arrangemang under hela kvällen.
Missa sedan inte underhållningen på kvällen!! 22:00 på scen Wolfman Jack. Entré 80:- från klockan 21:30
Hoppas vi ses i helgen!
12-08-03
Påminnelse
Holmöns Älgjaktlag håller årsmöte kl 13.00 den 19 augusti på Holmöns skola
12-08-03

Påminnelse
Ö-loppet på Holmön på lördag den 4 augusti. Anmälan på affären. Start på Kajen.
12-08-01

Ändring av Extratur med färjan
Idag den 26 juli avgår extratur kl 15.30 från Norrfjärden.
12-07-26

HAEF informerar
Läs mer på affärens webplats.  

12-07-25

Samfällighetsföreningens årsmöte
Holmöns Byamän Samfällighetsförening höll en välbesökt årsstämma på Holmö Havsbad den 30 juni.

Foto Göran Sjöberg
12-07-25
Extraturer med färjan
Idag den 25 juli avgår extratur kl 15.30 från Norrfjärden och i morgon den 26 juli avgår extratur kl 12.00 från Holmön.
12-07-25

Affären informerar
Ändrad tid för systembeställningar
Läs mer på affärens webplats.  

12-07-24

Info från Panget inför denna helg
Fredag: Trubaduren Henke Baer spelar från 22:00 Fri Entré!
Lördag dag: Pga att logen är bokad för ett stort bröllop så kommer vi endast kunna ha en begränsad meny under denna dag
Lördag kväll: Blues Replica intar scenen vid klockan 22:00 Entré avgift 80:- från 21:30
12-07-20
Extraturer med färjan
Idag den 19 juli och i morgon den 20 juli avgår extraturer kl 12.00 från Holmön och kl 15.30 från Norrfjärden.
12-07-19

Påminnelse om HUF Forummöte med grillkväll
På tisdag den 24 juli kl 18.30 ordnar HUF ett Forummöte med efterföljande grillkväll. På programmet står bl a info om strategidokumentet och kommunikationerna [Läs mer]
12-07-19

Ny turlista till färjan
Fr o m den 18 augusti gäller en ny turlista för Holmöfärjan. På grund av ändrade skoltider senareläggas samtliga eftermiddagsturer med 30 min. Det innebär att färjan avgår från Norrfjärden kl 16.00, från Holmön 17.00, från Norrfjärden 18.00 och från Holmön 19.00. Detta gäller alla dagar, d v s även lördag och söndag.
12-07-18

Påminnelse om Norrlandsvecka Holmön
På lördag inleds Norrlandsvecka Holmön med invigning kl 10.00 i Byviken. Läs mer om programmet på webplatsen. http://www.norrlandsveckaholmon.se.
12-07-17

Påminnelse om sommarteater och Holmödagen
Glöm inte sommarteatern Holmöskröna om tro hopp och kärlek. Föreställning fredag-söndag på Holmögården kl 13.30. Fri entré. Fikaförsäljning i pausen. Föreställning inkl paus ca 2 tim.
Glöm inte Holmödagen på lördag med försäljning denna gång längs byvägen mellan Byviken och Holmögården.
12-07-12

Strategidokumentet ute för samråd
Med anledning av medborgarförslaget om en politikst uttalad plan för Holmöns framtid tillsatte Kommunen en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett strategidokument för Holmön. I arbetsgruppen har funnits deltagare från Kommunens planeringsavdelning, Sävar kommundelsförvaltning samt representanter för Holmön. Bo Widén utsågs till projektledare. Strax före sommaren var arbetsgruppen klar med dokumentet, som därefter fått klartecken att skickas ut för samråd under sommaren. Dokumentet finns nu utdelat i samtliga brevlådor och postfack vid affären på Holmön. Det finns även ett 10-tal ex av dokumentet tillgängliga på affären. Dokumentet kan även laddas ner elektroniskt via denna länk [Ladda ner dokumentet].
Strategidokumentet kommer även att presenteras på Holmön onsdag den 25 Juli kl 14.00 på Holmöns skola. Bo Widén kommer då att berätta om av dokumentet innehåller. 

12-07-12

Färjan åter i trafik
Efter reparationer är Helena Elisabeth åter i trafik.
12-07-1
1
IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-07-10

Turerna med färjan på onsdag inställda
I morgon onsdag den 11/7 är samltiga turer med Helena Elisabeth inställda p g a reparations-arbete. Öfararen upprätthåller persontrafiken. Tiden för reparationen är preliminär och kan dra ut på tiden så fler turer kan behöva ställas in.
12-07-10

Hamnföreningen informerar
... färskvatten
Läs mer på Hamnföreningens websida

12-07-09

Extraturer med färjan
Idag 6 juli går färjan extraturer kl 12.00 från Holmön och 15.30 från Norrfjärden.
12-07-0
6
Hamnföreningen informerar
... om avstängt vatten
Läs mer på Hamnföreningens websida

12-07-05

Färjan igång
Färjan är nu lagad och åter i trafik fr o m turen från Holmön kl 16.30 idag.

12-07-03
Hamnföreningen informerar
... om årsmötet och årets handlingsplan
Läs mer på Hamnföreningens websida

12-07-0
3
Färjan trasig igen
Efter 8 veckor på varv återkom färjan och har nu gjort hela tre turer innan den åter är trasig och ligger vid kaj på Holmön i väntan på reparatör. Nu finns ingen kapacitet för tyngre transporter. Öfararen kör passagerare och mindre gods samt, med mycket arbetsmöda, varor till affären.
12-07-02
Hembygdsförenignen informerar
Holmödagen den 14 juli [Läs mer]
Årsmöte den 15 juli [Kallelse] [Motion från medlem] [Proposition från styrelsen]
12-07-02
 
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2016-12-27.
© HUF
Webmaster