Väderstatistik från Holmön/Holmögadd

Årtal
2019
2018
2017
2016

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

2004

2003

2002
2001
2000
Den sista februari 2003 upphörde bemaningen av Holmögadds fyrplats. Därmed upphörde också SMHI:s manuella väderrapportering från Holmögadd. Från och med 1 oktober 2003 påbörjades istället manuell rapportering av nederbörd från Holmön. Den manuella regnmätaren och snödjupsmätaren finns vid Jongården på Holmön. Från och med våren 2004 flyttades även väderstationen på Holmögadd till Lillhällan på Holmön. Stationen är automatisk och den mäter och rapporterar in till SMHI via telefonmodem bl a vind, lufttryck, temperatur, sikt, molnhöjd mm.

På dessa sidor finns väderstatistik samlad från år 2000 och framåt 1. Data samman-ställs och rapporteras månadsvis. Då rapportering från Holmögadd upphörde i februari 2003 och rapportering från Holmön påbörjades först i oktober 2003, finns endast oktober-december rapporterat för 2003.

Följande data rapporteras och uppdateras månadsvis: månadens totala nederbörd och antal nederbördsdygn, samt total nederbörd för året så långt (i mm), max och min snödjup under månaden och under året så långt (det som anges är medelsnö-djup i cm, vilket innebör att snöjupet blir noll då hälften av marken är bar), medel-, max- och min-temperatur (oC) under månaden samt under året så långt. Från år 2004 rapporteras även månadens högsta vindstyrka (månadsmax) samt max hittills under aktuellt år. Från och med 2010 rapporteras även antal dygn/mån med vindstyrka över 10 m/s. Fr o m 2014 finns luckor i temp och vinddata p g a fel i temp och vidgivare. Dessa månader är gulmarkerade.

1 OBS! Samtliga data före 2003-10-01 samt alla nederbördsdata är officiella SMHI-data.
Övriga data, d v s temp och vind efter 2003-10-01, är insamlade privat från en väderstation vid Jongården och ingår inte i SMHIs officiella statistik. Vinddata vid vindriktingar inom sektorn NV-NO ligger ca 5-10 % lägre än SMHIs officiella mätningar ute på Lillhällan. I övriga vindriktningar ligger värdena mellan 40 - 70 % av värden från SMHIs mätningar. Störst är avvikelsen inom sektorn SV-SO. Avvikelsen beror främst på vindmätarens placering, där skogen kring Jongården ger lä för vinden.

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-02-04
© HUF
Webmaster

Operated by