Information från SRF


Nyheter Nyhetsbrev
Information från SRF
Här finns ett Informationbrev för september 2013
Läs brevet
Remissvar
[Läs SRFs nyhetsbrev]

Vi skärgårdsbor

SRFs medlemstidning

Nummer 2 2013
Nummer 1 2013
Nummer 4 2012
Nummer 3 2012
Nummer 2 2012 (Jubileumsnummer)
Nummer 1 2012


Tidigare nummer

Gå till SRFs webplats
SRF har lämnat synpunkter på utkast till årlig uppföljningen av miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.
[Läs remissvaret]

SRF Årsmöte
SRF håller årsmöte i Sundsveden Roslagen den 22-24 februari 2013.
Minnesanteckningar från repskapsmötet
Nu finns minnesanteckningar med bilder från 30-årsjubileet och repskapsmötet.
[Läs minnesanteckningarna]
SRF 30 års jubileum
Skärgårdarnas Riksförbund har haft 30 års jubi-leum och Representantskapsmöte 31/8-2/9 2012. Mötet hölls på Rögrund i Nämdöfjärden i Stockholms skärgård.
[Läs mer]
 
SRF Ny hemsida
Riksförbundet SRF:s nya webplats öppnades i slutet av april 2012.
[Besök hemsidan]
 
Personlig medlemskap
Nu går det bra att bli personlig medlem i SRF
[Läs mer]
 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2013-10-07
© HUF
Webmaster

Operated by