Holmöns Garageintressenter Ekonomisk Förening
 

Om föreningen

Föreningen, som har sitt säte på Holmön, Umeå kommun, bildades 1983. Medlem i föreningen är den som betalat insats och innehar garageplats inom föreningens anläggning i Norrfjärden. Till medlem kan antas den som äger eller på annat sätt har stadigvarande anknytning till fastighet på Holmön. För närvarande är samtliga garageplatser upptagna.  

Föreningen hyr ut ett antal parkeringsplatser inom sitt område. Den som hyr parkeringsplats är inte medlem.

Då det finns ett stort behov av fler garage- och parkeringsplatser i Norrfjärden arbetar föreningens styrelse för att anläggningen ska utökas så att, i första hand, behovet av garageplatser kan tillgodoses. Föreningen ansvarar inte för att anordna utökning av de allmänna parkeringsplatserna.

Föreningen har en kölista där den som önskar garage- eller parkeringsplats inom föreningens område kan anmäla sitt intresse. För närvarande är det ett femtiotal personer som köar för garage- eller parkeringsplats inom föreningens anläggning. Intresseanmälan med namn, adress, telefon och e-postadress kan lämnas till föreningens ordförande Kurt Edlind via e-post till: kurt.edlund@it-pilot.com


Föreningens styrelse enligt beslut vid
årsmötet 2016-03-
21

Namn Funktion
Kurt Edlund
kurt.edlund@it-pilot.com
Ordförande
Mats Nilsson
matsnils@hossjo.net  
Kassör
Staffan Lindkvist
staffan@holmon.com
Områdesansvarig Norrfjärden
Michael Taflin Ledamot
Marlen Sandström Ledamot
Eva Johansson Ersättare
Per-Erik Holmgren Ersättare

Nyheter


2016-03-24
Påminnelse om årsstämma
Vi påminner om årstämman Hpå söndag, kl 14.00 på Panget. Vi bjuder på fika.
2016-03-10
Årsstämma
Holmöns Garageintressenten Ekonomisk Förening kallar till årsstämma den 26 mars 2017, kl 14.00 på Panget. Vi bjuder på fika.
2016-12-02
Påminner om mätaravläsning
Meddela kassören via mail, brev eller mobil. Mätarställning och gärna förbrukning. matsnils@hossjo.net, Mats Nilsson, Hössjö 565, 905 86 Umeå eller tel 070-688 44 09.
2016-02-24
Årsstämma
Holmöns Garageintressenten Ekonomisk Förening kallar till årsstämma den 12 mars 2016, kl 17.00 i Prästgården på Holmön.
2015-03-04
Holmöns Garageintressenters ekonomiska förening kallar till årsstämma den 21 mars kl 12.00 på Prästgården, Holmön. Dagordning hålls tillgänglig för medlemmar hos ordföranden.
22014-08-19
Garageföreningen påminner om att elmätaren ska avläsas omgående och att mätarställningen lämnas i postlåda på garage nr 65.
2014-03-10
Holmöns Garageintressenters ekonomiska förening kallar till årsstämma den 22 mars kl 12.00 på Prästgården, Holmön. Dagordning hålls tillgänglig för medlemmar hos ordföranden.
2013-08-28
Garageföreningen har glädjen att meddela att Byggnadsnämnden i Robertsfors kommun, vid sitt sammanträde den 20 augusti 2013, ställt sig positiv till att föreningen anlägger 11 nya parkeringsplatser inom sitt område i Norrfjärden.Vi återupptar därmed arbetet i Norrfjärden och räknar med att, till dem som står på kölistan, kunna erbjuda de nya parkerings-platserna från och med den 1 oktober 2013.
2013-07-22
Informationstexten om föreningen här intill har uppdateras
2013-07-09
Holmöns garageintressenter ekonomisk förening har nya stadgar. Stadgarna hålls tillgängliga och kan beställas hos ordföranden.
2013-07-04

Vi måste tyvärr meddela att anläggandet av ytterligare parkeringsplatser inom föreningens område i Norrfjärden kraftigt försenas på grund av en, till Robertsfors kommun, inlämnad hemställan om besvärs-prövning från en av föreningens medlem-mar. Styrelsen har beslutat frysa arbetet med de nya parkeringsplatserna tills det att frågan prövats av Robertsfors kommun vid sammanträde den 20 augusti 2013.
Den inlämnad hemställan och föreningens yttrande i frågan hålls tillgängliga för med-lemmarna via ordföranden.
2013-07-02
I Norrfjärden har garageföreningen problem med bilar som parkeras framför garagen och därmed hindrar och försvårar för våra medlemmar att använda sina garage. Vi påminner därför om att det är förbjudet att parkera framför garagen inom garage-föreningens område. Det är endast den som hyr garage- eller parkeringsplats som har rätt att nyttja sin plats inom området. Enligt årsmötes-beslut ska den medlem som själv parkerar fordon, eller tillåter annan att parkera framför garage inom området föreläggas att betala en straff-avgift om ettusen (1000) kronor. Den medlem som får svårigheter att nyttja sitt garage på grund av felaktigt parkerad bil inom området kan anmäla felparkeringen, med foto på den felparkerade bilen, till områdesansvarig Walter Holmberg eller till någon annan i föreningens styrelse.
2013-04-24
Protokoll från årsmötet finns hos ordföran-den. Medlemmar kan beställa kopia med e-post.


Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2017-03-24
© HUF
Webmaster

Operated by