Första halvåret 2018 
i omvänd kronologisk ordning


Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida.
2018-06-30
Sanna
Sanna går sista turen 13:45 idag 27/6 p g a att väderprognosen visar på kommande sämre väder.
2018-06-27
Åkervägen och väg till ödekyrkogården
Nu påbörjas arbetet med upprustning av Åkervägen och att anlägga grusad körväg upp till ödekyrkogården. Det kan medföra begränsad framkomlighet längs Åkervägen under den period arbetet pågår.
2018-06-25
Ny sommarturlista till färjan
Nu finns den nya turlistan för färjan. Den gäller för persioden 27 juni - 5 augusti.

Vardagar
Från Norrfjärden: 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 och 18:00.
Från Holmön: 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 och 19:00.

Lördagar
Från Norrfjärden: 09:00, 11:00, 16:00, 18:00 och 20:00 (kallelsetur).
Från Holmön: 10:00, 12:00, 17:00, 19:00 och 21:00 (kallelsetur).

Söndagar
Från Norrfjärden: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 och 18:00.
Från Holmön: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 och 19:00.

Ladda ner turlistan som PDF.
Här finns även beskrivning av regler för köande och gods under denna tidsperiod.
2018-06-22

Mer turer med Sanna
Sanna kommer att prova att köra tisdag och onsdag nästa vecka. Sen åker hon tillbaka till Hemsön på torsdags morgon. Samma telnummer gäller. Förtur har Svevia och Kommunens Slambilar och inga bokningar.
2018-06-22

Färjeturer i midsommarhelgen
Idag torsdag går färjan som vardag, kompletterad med en extra tur från Norrfjärden kl 14:00 och från Holmön kl 15:00.
Fredag Midsommarafton går färjan som lördag.
Lördag Midsommardagen och söndag går färjan som söndag med extraturen kl 14:00 från Norrfjärden och kl 15:00 från Holmön.
2018-06-21

Eldningsförbud
Umeå Kommun har nu hävt det allmänna eldningsförbudet i Kommunen.
DÄREMOT RÅDER FORTFARANDE LOKALT ELDNINGSFÖRBUD PÅ HOLMÖARNA!
2018-06-20

Info från Holmöns Lanthandel
Fr o m i måndags har affären sommartider
Mån - fre 10 -19
Lör 9.30 -19
Sön 10 - 19
Läs mer på affärens websida: www.holmonslanthandel.se.
2018-06-19

Turer med Sanna inställda
Dagens turer med Sanna är inställda p g a starka vindar.
2018-06-15

Påminnelse om årsmöte
Ängesövägens samfällighetsförening har årsmöte på lördag den 16 juni kl 10.00 på Kaplangården.
2018-06-13

ÅVG stängd igen
Även imorgon torsdag den 14 juni kommer ÅVG att vara stängd p g a att tilllräckligt antal containrar ännu inte har hunnit transporteras ut till Holmön efter tömning.
2018-06-13

Reparationen klar
Reparationen av Sanna är nu klar och Sanna kommer att gå enligt tidtabell fr o m i morgonbitti.
2018-06-12

Uppdatering om Sanna
Reparationerna är ännu inte klara så det blir inga turer i em.
2018-06-12

Problem med Sanna
Idag fick Sanna problem med styrningen. En av de kompressorer som ger tryck till styrningen gick sönder. Eftermiddagens turer fick ställas in. Reparation på går och man räkna med att vara igång efter lunch i morgon, men morgonturerna i morgon tisdag är inställda.
2018-06-11

Torka råder
Häromdagen fick vi någon tiondels mm regn. Innan dessa hade vi 29 regnfria dagar. Vi var utan regn fr o m 8 maj och t o m 6 juni. Det är nästan rekord i nederbördsfria dagar. Sedan väderstationen flyttades till Lillhälla på Holmön år 2003 har vi haft flertalet perioder med 11 och 12 nederbördsfria dagar. Vi har också haft tre perioder med 13, en period med 16 och tre med 17 nederbördsfria dagar. Rekordet är 30 nederbördsfria dagar. Det sattes under perioden 8 mars till 6 april 2013.
2018-06-11

Mer info om Sanna
Tider för Sanna under vecka 24
Mån - Fre
Holmön             Norrfjärden
08:00                  09:30
11:00                  12:30
13:45                  15:00

Ingen bokning, utan det gäller att köa enl "först till kvarn". Måndag och tisdag har Svevia förtur för sitt transportbehov, men kommer sannolikt inte att fylla Sanna på alla turer.
Telefon till Sanna 070-255 98 53. Telefontid varje dag från och med sön och framåt: 08:00 – 17:00.
2018-06-10

ÅVG stängd igen
Även på lördag den 9 juni kommer ÅVG att vara stängd p g a att containrar ännu inte kan transporteras till fastlandet för tömning.
2018-06-06

Info från KOM-gruppen 
Rivning av puckeln i Norrfjärden. Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-06-06

Info från KOM-gruppen 
Vädjan från KOM-gruppen. Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-06-05

Info om Sanna
Enligt plan ska Sanna börja trafikera på Holmöleden den 11 juni. För att Sanna ska kunna köra får det dels inte vara för lågt vattenstånd och inte blåsa förmycket. Det finns därför ingen 100 %-ig garanti att Sanna kommer att kunna köra den veckan. Endast sopcontainrar och grusbilar från Svevia för vägunderhållet på ön kan förbokas. Övriga får köa för en plats. Mer information om avgångstider kommer när det är klart att det går att köra.
2018-06-04

 
Info från KOM-gruppen 
Skrivelse om ökad passagerarkapacitet. Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-06-04

Info om Capella
Färjerederiet informerar på sin webplats på Holmöledens sida att reperationen av Capella kommer att dra ut på tiden. Nu väntas hon tillbaka först v41, d v s 2:a veckan i oktober.
2018-06-04

 
Omregistrering av sms-tjänsten
Den 25 maj infördes dataskyddsförordningen GDPR. Färjerederiet meddelar att en följd av detta är att samtliga prenumeranter av sms-tjänsten måste registrera om sig. Gå in på Holmöledens websida på färjerederiets webplats och registrera om dig om du vill fortsätta att prenumerera på sms om Holmöleden. [Länk till Holmöledens sida]
2018-06-04

Info från Holmö sommarteater
Läs mer på deras webplats.
2018-05-31

Info från Postroddsföreningen
Läs mer på deras webplats.
2018-05-31

Eldningsförbud
Eldningsförbudet gäller i Umeå, Vindeln, Robertsfors, Vännäs, Nordmaling och Bjurholms kommuner, d v s även Holmön omfattas av eldningsförbudet. Det är på grund av torra markförhållanden som Umeåregionens brandförsvar samt räddningstjänst i Vännäs, Nordmalings och Bjurholms kommun beslutat att det nu råder helt eldningsförbud från och med 29 maj och tillsvidare i skog och mark. Beslutet omfattar eldning med öppen låga samt arbeten som kan ge upphov till gnistbildning. Undantag gäller för hygges- och naturvårdsbränningar som anmäls till SOS Alarm. Det är tillåtet att elda med kol eller briketter i fasta, iordningsställda grillplatser och i utegrillar i egen trädgård. [Läs mer]
2018-05-30

ÅVG stängd
På torsdag den 31 maj kommer ÅVG att vara stängd p g a logistik problem. På grund av det låga vattenståndet kan inte containrar transporteras på färjan till fastlandet för tömning.
2018-05-29

Lindrig till normal isvinter
Till slut fick vintern ge upp även på Bottenviken. På morgonen torsdagen den 24 maj avslutade statsisbrytaren Frej årets issäsong. De svenska isbrytarna assisterade sammanlagt 1514 fartyg under vintern.
- Samtliga isbrytarresurser har varit igång under årets säsong, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket. Trots en rejäl köldknäpp i slutet av februari och in i mars och ihärdiga nordostliga vindar summeras isvintern 2017-2018 som lindrig till normal.
[Läs hela notisen från Sjöfartsverket]
2018-05-28

Vägarbeten på Holmön
Trafikverket har i dag börjat att göra vägunderhåll i Myrorna och söderut ner till vägens slut på Holmön. Ängesövägen berörs inte. Arbetena beräknas pågå under vecka 20-28. Man kommer bl a att byta ett antal vägtrummor. Det innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet under dagtid (7-16) och helt avstängt under vissa tider då vägen grävs upp.
2018-05-28

Brandfara
Nu har vi haft underbart vår och försommarväder med nästa bara sol och varmt. Det har medfört att vi praktiskt taget inte haft något regn alls i maj. Maj och juni är normalt de torraste månderna på året men i år har maj varit lika regnfri som en öken. Det innebär att allt smätvatten runnit undan och dikena redan torkat upp och att det är mycket torrt i markerna. Vi uppmanar därför alla på Holmön att vara försiktiga med eld. Undvik att elda utomhus och släng inga cigarettfimpar eller annat glödande material utomhus. Det torra värdet kommer att fortsätta och det finns inget regn i sikte under de kommande två veckorna. Detta kan medför att vi inom kort eventuellt kommer att behöva utfärda totalt eldningsförbud på Holmöarna.
2018-05-27

Info från KOM-gruppen 
Ändring från Färjerederiet. Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-05-25

Info från VAKIN
På grund av underhållsarbete (spolning av dricksvattenledningar) kommer vi att stänga av vattnet till fastigheter på Holmön.
Detta kommer att ske:
- tisdag 29 maj kl. 08.00 - 19.00
- onsdag 30 maj kl. 08.00 - 19.00.
Se till att kranarna är stängda! Eftersom under tiden vattnet är avstängt vill vi att ni själva tappar upp vatten före arbetets början.
Under angivet datum och tid skall följande iakttas:
- Alla kranar skall hållas stängda, gäller även toaletter.
- Tvätt och diskmaskiner skall ej användas.
- Vittvätt bör undvikas en kortare tid efter underhållsarbetet.
2018-05-25

Påminnelse om arbetsdagar
I morgon lördag är det arbetsdagar både i hamnen och vid affären.
2018-05-25

Info från KOM-gruppen 
Mer info från Färjerederiet. Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-05-25

ÅVG öppet
I morgon lördag den 26 maj kommer det att vara öppet på ÅVG mellan 10-13.
2018-05-25

Info från KOM-gruppen 
Utökad turlista med färjan. Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-05-24

Info från Holmö Sommarteater
Läs mer på Holmö Sommarteaters webplats.
2018-05-22

Info från Hamnföreningen 
Läs mer på Hamnföreningens websida.
2018-05-21

Info från KOM-gruppen 
Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-05-17

ÅVG stängd
På torsdag kommer ÅVG att vara stängd p g a logistik problem. Då Capella är på varv och Helena fullbokad så finns inga möjligheter att få ut tomma kärl till ÅVG innan torsdag. Nästa öppethållande blir därför lördag den 26 maj.
2018-05-15

Återvinningsgården öppnar för säsongen
Idag lördag öppnas återvinningsgården för denna säsong. Öppet 10-13.
[Läs mer]
2018-05-12

Info från KOM-gruppen 
Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-05-04

Info från Hamnföreningen 
Läs mer på Hamnföreningens websida.
2018-05-04

Israpporten upphör för denna säsong 
[Läs mer]
2018-05-04

Info från KOM-gruppen 
Läs mer på Kom-gruppens websida.
2018-04-30

Bredband på Holmön
Under vintern har Umeå Energi skickat ut ett postkort med ett erbjudande om bredband. Informationen på kortet och Umeå Energis webplats lämnade en del frågetecken. Vid ett möte mellan representanter för HUFoch Umeå Energi rätades flera av dessa ut.
Holmön är ett eget fokusområde bl a därför att det blir en annan teknisk lösning än på fastlandet. Om projektet blir av kommer man att bygga ett fibernät på Holmön och ansluta de fastigheter, som går med, och sedan kommer man att sätta upp en radiolänk för kommunikationen med fastlandet. Länken kommer att ha en så stor kapacitet att anslutna hushåll får överföringshastighet på 100 MB/s. Bidrag finns från Jordbruksverket för att bygga fibernätet och från Strukturfonden för radiolänken.
I ett första skede behövs intresseanmälan från minst 50% av de bofasta för att kunna reservera pengarna till projektet. Det har uppnåtts! Både fastboende och deltidsboende i byn är välkomna att ansluta sig. Del 1 är att bygga fibernätet och ansluta fastigheterna till fibernätet. Att ansluta fastigheten till nätet är en engångskostnad på 15 500 kr + kostnad för grävning på den egna tomten (man kan gräva själv). Man har då inte förbundit sig att koppla in bredband eller teckna något abonnemang med månadkostnad. Se det snarare som en investering i fastigheten, som ökar mer i värde än vad anslutningsavgiften är.
I del 2 väljer man således själv om man vill koppla in bredbandet till fastigheten. Umeå Energi erbjuder en bredbandsanslutning till Umnet för 349 kr/mån. Det abonnemanget är utan bindningstid och med 1 månads uppsägningstid. Det innebär således att ett sommarhushåll kan ha abonnemang under sommaren och stänga ner det under vintern. Utöver nätabonnemanget behövs också ett avtal med en operatör som leverarar signal i nätet. Umnet är ett öppet nät och det finns flera olika operatörer att välja mellan. Pris från 90 kr/mån. Man kan således få bredband med 100 MB för ca 440 kr/mån. Just nu pågår en process med att lista alla fastigheter som används. Ca 2/3-delar av alla hel- eller deltids bebodda fastigheter behövs för att projektet ska kunna genomföras till den erbjudna anslutningsavgiften. Blir det färre kommer priset att bli högre. Senare i vår/sommar kommer HUF att arrangera ett informationmöte där Umeå Energi bjuds in att informera om projektet. Du kan göra en icke bindande intresseanmälan på Umeå Energis webplats där du också kan läsa mer om projektet:
http://www.umeaenergi.se/bredband/alla-fokusomraden/fokusomrade-holmon 
2018-04-29

 
Valborg
I år blir majbrasan nere på sanden i Byviken, fast närmare Panget än tidigare år.
Brasan tänds kl 20.00.
2018-04-29

Möte med chefen för Färjerederiet
HUF och KOM-gruppen fick möjlighet att träffa Erik Froste, Färjerederiets nya chef, när ha besökte Holmöleden. Han lyssnade på våra synpunkter och berättade att Färjerederiet har en långsiktig miljöplan som innebär att samtllga färjor ska byggas om eller bytas ut fram till 2045 för att uppfylla de miljökrav som ställs. Det finns dock ännu inga detaljer om när olika båtar ska renoveras. Han lovade också att initiera att se över SMS-tjänsten och andra kommunikationsvägar mellan rederiet och passagerare.
Han berättade också att Capella skulle bogseras till Holmsund för att undersöka om rodersystemet an lagas på plats i Holmsund eller om Capella måste bogseras vidare till varv.
 

Dagen efter Frostes besök bogserades Capella till Holmsund av bogserbåten Kronö.
Foto: Åsa Engman
2018-04-29

Nu börjar färjetrafiken igen
Isbrytaren Frej har varit på besök för att assistera färjan Capella ut från vintervilan i Byviken.
Frej är stor, vilket framgår tydligt när man ser det med byggnader i förgrunden. Frej ligger still och kör både de främre och bakre propellrarna lika krafigt och spolar vatten upp på och under isen.
Capella tar sats för att nå ut till rännan som Frej brutit upp. Efter några försök kommer Capella igenom till rännan och kan stäva över mot Norrfjärden.
Helikoptern står stand by för persontransporter ifall färjetrafiken inte kan påbörjas igen under eftermiddagen.

Foto: Olle Nygren

2018-04-20
Påminnelse om Byabön
På söndag kl 11 är det byabön på Prästgården. OBS! Uppdaterad 2018-04-21
2018-04-20
Svävartrafiken upphör
Sista turerna med svävaren denna säsong blir i morgon fredag med morgonturerna. Under fredagen kommer sen isbrytaren Frej och bryter upp hela västra Kvarken. Färjepersonal kommer att bemanna både Capella och Helena Elisabeth och börja bryta sig ut från hamnarna i Byviken och Norrfjärden. Frej kommer att assistera utifrån Kvarken med att spola in vatten under isen för att spräcka upp istäcket. Om leden inte kan öppnas under fredagen kommer pendlare och andra att transporteras med helikopter fr o m fredag em tills leden kan öppnas för färjetrafik. 
2018-04-19
Skoterleden stängs
Idag stängdes skoterleden då förhållandena på isen snabbt försämrats och behovet av leden inte längre finns, då även skoterföret snart är slut. Svävartrafiken väntas fortsätta någon eller några dagar till.
2018-04-18
SOMMARJOBBARE SÖKES TILL HOLMÖNS LANTHANDEL!
Nu är det dags för rekrytering av årets sommarpersonal till Holmöns Lanthandel! Jobbet varar från början av juni till mitten på/slutet av augusti. B-körkort, tidigare butikserfarenhet och koppling till ön är meriterande men inte ett krav. 
Är du intresserad? Kontakta föreståndare Jorik Otterbjörk på telefon 090-55170 eller via mail lanthandeln@holmon.com med din ansökan!

PS: lönen är givetvis avtalsenlig. 
2018-04-11
Våren närmar sig

  

Den vänstra bilden är tagen idag på em från terassen vid Berguddens fyr. Udden nere till vänster är norra delen av Vea-ögern (Lilla Hawaii). Som alla kan se ligger iskanten för den fasta isen nu strax söder om Vea-ögern och söder därom är det öppet hav med srpidd drivis. Iskanten ligger således ca 4 km söder om skoterleden. Den 3 april för tre dagar sen låg iskanten i jämnhöjd med södra Ängesön. Bilden till höger är från NASAs satellit Terra den 3 april (senaste dagen med klart väder).
2018-04-06
Påsklunchen 2018
Årets påsklunch lockade närmare 70 deltagare, som passade på att äta god mat och njuta av det soliga och vackra vädret. Denna tradition med knytkalas ner på isen under Påskafton har hållit i sig sedan mitten av 1990-talet. Som mest har ca 120 deltagit under lunchen. Från början hölls lunchen vid Äggögern, men då många, som vill vara med, inte har snöskoter så har eventet flyttas till Byviken. Denna gång på isen utanför gästhamnspiren, som gav lite lä för den sydliga vinden. 

2018-04-01

Påsklunchen
Påsklunchen idag Påskafton blir i Byviken på isen utanför Gästhamnspiren. Buffébordet kan börja dukas från kl 12 och kl 13 börjar vi äta.
2018-03-31
Novas Inn har fått alkoholtillstånd
Nova Inns ansökan om alkoholtillstånd har nu beviljats och man ökar därför sitt öppethållande nu under påsken. [Läs mer]
2018-03-29
Länsstyrelsen påminner om skoterförbud
Inför Påsken kommer här Länsstyrelsen med en påminnelse till allmänheten om att det råder snöskoterförbud inom naturreservatet.

Förbudet gäller inte snöskoterkörning på havsisen. Bofasta på Holmön har rätt att köra skoter i reservatet och fritidsboende i reservatet får köra kortaste väg till och från sitt fritidsbostad. 

2018-03-29
Öppettider på affären i Påsk
DYMMELONSDAGEN 10.00 - 12.00, 16.00 - 19.00
SKÄRTORSDAGEN 10.00 - 12.00, 16.00 - 19.00
LÅNGFREDAGEN 10.00 - 12.00, 16.00- 17.00
PÅSKAFTONEN 10.00 - 13.00, 16.00 - 17.00
PÅSKDAGEN 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.00
ANNANDAG PÅSK 10.00 - 12.00

Läs mer på affärens webplats

2018-03-28
         
Varning! Varning! Varning!
Färjepersonalen, som kör svävaren, har sett att det finns sprickbildning i isen längs med svävarleden. Man har också noterat att det förekommer skotertrafik längs svävarleden och vill varna för sprickbildningen och uppmanar skoteråkare och andra att inte färdas längs svävarleden utan istället följa skoterleden.
2018-03-20
Svävartrafik
Svävartrafik, istället för färjan, drar igång i morgonbitti enl tidtabell. Svävaren avgår från Norrfjärden och kommer till Holmön på isen nedanför Återvinningsgården.
2018-03-12
Information från Jonas Dalin
OBS! Detta är inget pressemddelande från TRV eller Färjerederiet utan Jonas som privatperson ger oss denna information.
Nedan är en förkortning av Jonas inlägg på FB. Läs hela inlägget och se filmklipp med svävaren.

Jag har hört en del konstiga saker om svävaren och vill försöka räta ut lite frågetecken.
Svävaren är inte trasig och det är inget hål i den. Den har också fått nya kjolar. Vi övningskör nu med den. Enligt tillståndet får vi bara köra till Byviken, men enligt Länsstyrelsen, som utfärdar tillståndet, så är det OK så länge vi bara kör mellan Norrfjärden och Holmön. Att vi inte kör med svävaren nu beror på att isen på vissa ställen är för ojämn för svävaren. Vi håller dock på att leta en lämplig väg som kan prepareras för svävaren. KANSKE kan vi öppna en led till veckan. Idag är vi tre som har behörighet att köra svävaren.
Lite info om Helena Elisabeth och Capella också. HE är inte trasig utan har lagats och kan köras. Hon är inte fastfrusen vid kajen, men det är osäkert om hon orkar bryta sig ut till röda bojen vid Pannan. Därför kör vi inte med HE. För Capella väntar vi på reservdelar.
 
2018-03-10
Sparktävlingen
Årets sparktävling var den 33:e i ordningen och lockade 37 deltagare vilket var fler än på många år. Både unga och gamla fick en liten motionsrunda i byn. Efteråt väntade fika med semlor, lotterier och medaljutdelning.
Förberedelser före start. Inne i Prästgården kunde man anmäla sig och få en nummerlapp. Så går starten
Karin L, som är en lång och ståtlig kvinna, har en specialbyggd förhöjd spark som ger en bekvämare framfart. Även de minsta kämpar på hela vägen runt den ca 2 km lång banan. Ibland kan det vara enklare att gå och dra sparken efter sig.
Efter förättat värv väntade fika med semlor, lotterier och prisutdelning. Medaljen för 2018-år sparktävling.
2018-03-06
Bussanslutningar
Det går bussanslutning till och från Norrfjärden på morgonen och till sena kvällsturen på vardagarna, även nu under sportlovet. Kl 7.30 avgår buss från Sävar centrum till Norrfjärden och 7.45 avgår buss från Norrfjärden in mot Sävar och Umeå. På eftermiddagen avgår buss från Sävar centrum 17.00 till Norrfjärden och 17.15 från Norrfjärden in till Sävar. Helikoptern börjar flyga 7.30 på morgonen och 16.00 på eftermiddagen.
2018-03-06
Färjetrafiken inställd
Färjerederiet meddelar nu på förmiddagen att färjetrafiken på Holmöleden är inställd för vintern. Helikoptertransport kommer tillsvidare att ske under vardagar för skolbarn och pendlare m fl samt för akuta transporter. Ring Peter Tornberg för bokning 070-6908503. Godstransporter kommer att ske med snöskoter. Hur detta organiseras är dock inte klart än. Färjerederiets förhoppningar är att färjetrafiken kan komma igång igen i april och att skoterleden då kan stängas samt att västra Kvarken då åter kan öppnas för N-S fartygstrafik. Då kan isbrytaren bryta upp isen och underlätta för färjan att återuppta trafiken.
2018-03-02
Vintervardag på Holmön
Nu när båda färjorna är ur trafik så löses transporterna med mer okonventionella metoder. Varor till affären och annat gods transporteras med snöskoter medan alla persontransporter sker med helikopter.

De som har egen snöskoter föredrar ofta att köra själv längs den 10 km långa skoterleden över isen mellan Holmön och fastlandet. Nu när ljuste börjar återvända är det en strid ström av snöskotrar längs leden men även en hel del skidåkare och fotgängare. Trafiken är särskilt intensiv under helger med bra väder. Då är det många som passar på att besöka Holmön på detta lite annorlunda sätt.
2018-03-01
Helikopter
Nu är båda färjorna tagna ur trafik p g a tekniska problem och ishinder. I början av veckan väntas kulingvindar från norr och efter det kommer isbrytaren Atle och bryter upp rännan till färjan. Atle kommer från norr och förväntas inte att påverka skoterleden. Fr o m i em och fram till trafiken kommer igång igen blir det därför helikoptertransport för pendlare. Ring Peter Tornberg för bokning 070-6908503.
2018-02-25
Mer info om färjan
Under första em-turen uppstod ett bränsleläckage p g a den stora belastningen på färjan. Risken finns att barna uppstår i maskinrummet. Därför ställs sena turen in. En reparatör är på väg och förhoppningen är att flelet kan åtgärdas ikväll/natt så att färjan kan gå som planerat imorgon (se notis nedan). Information kommer via SMS-tjänsten.
2018-02-23
Information från färjebesättningen inför helgen
Det går mycket tungt med färjan i rännan med stora förseningar som följd. Morgonfärjan som avgick från Norrfjärden kl 8 idag ankom till Holmön 11.10, d v s turen enkel väg tog drygt 3 tim. Man har därför beslutat att i helgen enbart köra en tur morgon och eftermiddag.
I eftermiddag avgår färjan kl 16.00 enligt tidtabell. Alla passagerare som har möjlighet uppmanas att åka med denna tur. Det är osäkert om det kommer att hinnas med att köra en andra tur om en tur & returresa tar ca 5-6 tim. De som inte kan åka 16-turen i em uppmanas kontakta färjans telefon för information om det blir försening eller inställd andra tur.
Lördag fm avgår färjan kl 7.00 och när den kommer till Holmön vänder färjan efter lossning och lastning. Lördag em avgår färjan kl 16.00 från Norrfjärden och när den kommer till Holmön vänder färjan efter lossning och lastning.
Söndag fm avgår färjan kl 8.00 och när den kommer till Holmön vänder färjan efter lossning och lastning. Söndag em avgår färjan kl 16.00 från Norrfjärden och när den kommer till Holmön vänder färjan efter lossning och lastning. Passagerare som vill åka från Holmön med turerna lördag eller söndag uppmanas kontakta färjan för besked om hur stor föreningen är.
2018-02-23
Sparktävlingen
Årets sparktävling blir den tisdag den 6 mars. Läs mer
2018-02-23
Skoterleden
Isen i västra Kvarken är nu 20 cm eller mer. Det innebär att skoterleden på isen mellan Holmön och fastlandet kunde öppnas under eftermiddagen idag. Leden börjar vid färjeläget i Norrfjärden och går till Vintervägskroken på Holmön. Leden är uppmärkt med orange plogkäppar med reflexer för att markeringarna även ska synas i mörker. Större delen av leden går på jämn slät is med lite med 5-10 cm snö. Det finns kortare partier med ojämn is där leden är något smalare och krokigare. All trafik på leden sker på egen risk.
2018-02-22
Mer om Capella
Färjerederiet har meddelat att personal från Wärtsilä kommer till Holmön på måndag för att se vad som kan göras åt problemen med Capellas motorer. Helena Elisabeth upprätthåller trafiken i dagsläget.
2018-02-21
Färjan
På grund av tekniska problem med Capella är det nu Helena som är i trafik. Beroende på issituationen kommer första morgonturen ibland att tidigareläggas för att kunna hålla tidtabellen under resten av turerna. Information om detta kommer via SMS tjänsten. Färjerederiets ledchef har meddelat att denna situation kommer att fortgå tills Capella har kunna undersökas och åtgärdats. Det finns även ett avtal om helikotertransport om så behövs. Skoterleden kan ännu inte öppnas då isetjockleken inte är tillräckligt än.
2018-02-16
Skoterled
Nu ligger isen i Kvarken och den N-S farleden är avlyst för fartygstrafik. Det innebär att stakning av skoterleden mellan Holnön och fastlandet kan påbörjas under veckan. Isen är dock inte tillräckligt tjock för att öppna leden än. Besked kommer när leden kan öppnas.
2018-02-12
Färjetrafiken igång igen
Efter sena nattens assistans av isbrytaren ALE är nu färjetrafiken igång igen i stort sett på tidtabell.AIS bilden från Marine Traffic ovan är från 7:45 där man kan se att Capella (mörkblå) nästan är tillbaka i Norrfjärden efter första morgonturen och räknas kunna avgå från Norrfjärden i stort sett på tidtabell kl 8.00. ALE stävar söderut (ljusblå) strax söder om Holmön.
2018-02-05
Senaste nytt om färjan
Färjepersonalen rapporterar att Ale meddelat att de kommer att assistera och bryta ränna in till Byviken under senare delen av natten. Capella kommer därför att avgå kl 6.00 i morgonbitt och försöka bryta isen in till kaj i Byviken.
2018-02-04 em
Nytt försök med Capella
Idag på morgonen gjordes ett nytt försök att bryta ränna till Holmön. Idag gick det bra att passera Pannan då det fortfarande finns rörelser i isen så att ispressen vid Pannan minskat. Utanför Lillhälla, däremot, fanns en kraftig isvall som var omöjlig för Capella att forsera. Där fick man således vända.Färjepersonalen meddelar att man under morgondagen räknar med att få assistans av isbrytaren Ale och eventuellt även KBV. Man meddelade även att Färjerederiet påbörjat förhandling om helikoptertransporter, men att dessa inte kan komma igång under helgen utan tidigast i början av veckan.
Man berättade också att många ringt och frågat hur det går men att ingen hade gnällt utan bara frågat om information. Personalen framförde sin uppskattning av att man visar förståelse för den rådande situationen.
2018-02-04 fm
Fortsatt inställda färjeturer
På grund av isläget är färjan inställd tillsvidare. Nytt besked väntas tidigast under morgondagen.
2018-02-03 em
Capella försökteIdag på morgonen gjorde man ett försök att gå ut med färjan och bryta is. Man avgick från Norrfjärden kl 7.00 och gick mot Pannan där det tog stopp. Åter vid kaj i Norrfjärden en timme senare.
2018-02-03 fm
Färjan fick vända
Den planerad morgonturen kl 8.00 idag fick lova att vända några hundra meter från Byviken efter drygt 2 tim. Sista timmen hade färjan bara tagit sig fram 2 båtlängder. Den NO-kulingen skapar kraftig ispress som färjan inte orkar forsera. Kulingvinden väntas bestå ända fram till söndag. Eftermiddagens turer är inställda och sannolikt kommer även lördagens turer att ställas in.
2018-02-02
Inställda färjeturer i em
På grund av isläget ställs eftermiddagens turer in. Nästa tur är planerad till kl 8.00 i morgon den 2/2.
2018-02-01
Förseningar och byte av färja
Under eftermiddagen har drivis norrifrån kommit ner i Kvarken och skapat problem för färjan med förseningar under eftermiddagen. Man passade också på att byta färja från Helena till Capella, som nu är tillbaka efter reparationer.
2018-01-29
Israpporten
Israpporten börjar för dessa säsong. Kylan har medfört nyisbildning.
Läs israpporten
2018-01-23
Information från Färjerederiet
Det är problem med bakterieväxt i bränslet och i bränsletankar och ledningar som orsakar driftstörningar med Capella. Capella kommer därför inom de närmaste dagarna att köras till Holmsund för att tömma bränslesystemet och rengöra ledningar och tankar. Detta arbete beräknas ta 8-10 dagar. Under tiden kommer Helena att upprätthålla trafiken. Idag är det dock så hårt väder att det inte är möjligt att hämta Helena, varför dagens färjeturer är inställda. Så snart det är möjligt kommer Helena att hämtas och trafiken återupptas.
2018-01-15
Info om kommunkationerna
Under torsdag 4 januari ställdes morgonturerna in och under dagen lades Capella på Holmön, p g a fel på bogpropellern, och Helena togs i trafik. Med hårt väder och dålig sikt ställdes även 6/7- och 16/17-turerna in idag 5 januari.
2018-01-05
Info från KOM-gruppen
Nu finns rapport för 2017. Lär mer på KOM-gruppen websida.
2018-01-05
 

 

  Tillbakatill Portalen

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2018-08-06
© HUF
Webmaster

Operated by