Renhållning på Holmön          

Under vintern 2017 har Vakin gjort en ny upphandling av renhållningsverksamheten på Holmön. Den omfattar hämtning av hushållssopor och kompost, kompostering, slamtömning, drift av Återvinningsgården (ÅVG), hantering av latrintunnor samt transport av containrar med sopor och avfall mellan ÅVG på Holmön och Vakins anläggning vid Dovamyran.

Allmiljö i Umeå AB var den entreprenör som tog hem upphandlingen. Allmiljö anlitar i sin tur under-entreprenörer på Holmön. Ö-miljö (Åsa Engman) sköter hämtning av sopor och kompost, kompos-tering, slamtömning samt transport av containrar på Holmön. Kajs Åkeri sköter transport av containrar på fastlandet. Damina (Olle Nygren) sköter drift av ÅVG och hantering av latrintunnor.

Hushållssopor och kompost

Sommarhämtning av hushållssopor och komposthinkar gäller tiden 15 maj till 15 oktober under jämna veckor i norra byn och udda veckor södra byn. Under skolornas sommarlov sker hämtning tisdagar och övrig tid lördagar. Vinterhämtning under 15 oktober till 15 maj sker var 14 dag på normalt på lördagar. OBSERVERA! Hämtningsdag kan komma att ändras med kort varsel beroende på vädret.

Hämtning av kompostjord kan ske vid komposthuset. Hämtning kan ske vid ÅVGs öppethållande eller kontakta Åsa Engman tel 070-2055146 för överenskommelse om tid.

Slamtömning

Ordinarie slamtömning sker en gång per år under tiden september - oktober. Denna tömning sker utan att kunden behöver beställa denna tömning.
Extra slamtömning däremot beställs via UMEVA:s kundtjänst på telefon 090-161900. Tömning sker därefter så snart som möjligt

Återvinningsgården (ÅVG)

Vid ÅVG kan man lämna normalt avfall från villahushåll. Avfallet ska sorteras i följande fraktioner: Metallskrot, metallförpackningar, glasföpackningar, el- och elektronikskrot (allt med el inkl mikrovågsugn), vitvaror (ej mikrovågsugn), tidningar, allt annat brännbart (t ex trä, möbler, madrasser, textil, plast mm), glöd-/lågenergilampor, lysrör, batterier och syrabatterier, ej återvinningsbart (t ex stengods, hushålls-, prydnads-, och fönsterglas, porslin mm) samt miljöfaligt avfall (olja, målarfärg, lim). Personal finns under öppethållande och anvisar var de olika fraktionerna ska lämnas. Byggavfall och avfall från företag får inte lämnas vid ÅVG. 

Återvinningsgården är stängd under vintern.

Öppethållande vid ÅVG under 2019

Vecka

Datum

Veckodag

Tid

20

2019-05-16

Tor

 17 - 19

21

2019-05-26*

Sön

 10 - 13

22

2019-05-30

Tor

 17 - 19

23

2019-06-08

Lör

 10 - 13

24

2019-06-13

Tor

 17 - 19

25

2019-06-23*

Sön

 10 - 13

26

2019-06-27

Tor

 17 - 19

27

2019-07-06

Lör

 10 - 13

28

2019-07-11

Tor

 17 - 19

29

2019-07-20

Lör

 10 - 13

30

2019-07-25

Tor

 17 - 19

31

2019-08-03

Lör

 10 - 13

32

2019-08-08

Tor

 17 - 19

33

2019-08-17

Lör

 10 - 13

34

2019-08-22

Tor

 17 - 19

35

2019-08-31

Lör

 10 - 13

36

2019-09-05

Tor

 17 - 19

37

2019-09-14

Lör

 10 - 13

38

2019-09-19

Tor

 17 - 19

39

2019-09-28

Lör

 10 - 13

40

2019-10-03

Tor

17 - 19

41

2019-10-12

Lör

 10 - 13

42

2019-10-19

Lör

 10 - 13

Summa timmar

* Lördag 25 maj är det brandövning och öppethållande ändras från lördag till söndag                       **Midsommarhelgen ändras öppethållandet från lördag (Midsommardagen) till söndag

 

 

Ladda ner PDF med öppettider.

Latrinkärl hämtas och lämnas på samma tider. Även kompostjord kan hämtas på samma tider.        

För brådskande ärenden kontakta Olle Nygren tel 070-6636706

                                                    

Vakins kundtjänst:
090-161900

 


 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2019-05-13
© HUF
Webmaster

Operated by