Första halvåret 2012 
i omvänd kronologisk ordning


Postrodden inställd
Väderleksprognosen har hela veckan talat om 10-12 m/s S vind, d v s kraftig motvind för postrodden. Med sådant väder kan rodden inte genomföras på ett säkert sätt. Ikväll tog vi därför beslutet att ställa in årets Postrodd. Med allas säkerhet framför ögonen är detta ett klokt beslut. Vi hälsar alla roddare välkomna till nästa år. 
12-06-2
8
Sanna försvinner
Holmöportalen har haft och har som ledstjärna att så objektivt som möjligt rapportera det som händer på Holmön. Denna gång känns det dock befogat att avvika från denna policy. Färjerederiets/Trafikverkets (F/T) beslut gällande Sanna är ofattbart och kan säkert ifrågasättas juridiskt. Holmöportalen har därför valt att denna gång mer detaljerat beskriva situationen och framföra kritik och dessutom uppmana drabbade till detta.

När Sanna kom anlitade F/T en fristående bokningsfunktion för tranporter med Sanna. När denna inrättades fanns inga uttalade tidgränser, d v s vilka dagar. Inför de första bokade turerna visade det sig att det inte fanns någon personal tillgänglig och dessa turer ställdes därför in, med alla de konsekvenser det medförde med ombokningar för alla som var bokade. Därefter beslöt utan förvarning F/T att Sanna enbart skulle köra en fm och en em tur tisdagar och torsdagar (ingen tidsgräns angavs), trots att det flera veckor fram fann bokningar även andra dagar. Det medförde ett stort antal ombokningar.

Bokningar finns nu för alla turer (ti fm/em, to fm/em) hela sommaren fram till mitten av augusti. F/T har nu, utan förvarning och utan att meddela den avtalade externa bokniongsfunktionen, att man beslutat att Sanna inte längre ska finnas vid Holmöleden. När dagens (torsdag) turer avslutats kommer Sanna att lämna Holmön. Beslutet är fattat med vetskap om bokningsläget,
d v s utan framförhållning eller hänsyn till att det finns bokade turer långt in på sommaren.  

Det finns ett stort uppdämt transportbehov till och från Holmön efter färjans långa bortavaro under den mest transportintensiva vårperioden. De fåtal turer Sannas kunnat gå har inte på något sätt kunnat tillgodose detta uppdämda behov. Beslutet är därför obegripligt eftersom F/T inte på något sätt lever inte upp till sitt åtagande och inte ens tillgodosett det grundläggande transportbehov som en fungerande färja skulle ha kunnat uppfylla.

En bokning är ett avtal som ska uppfyllas, kan det inte ske måste den förfördelade parten få ersättning för detta. Alla som bokat tid och inte kunnat få sina tranporter utförda bör rent juridikt kunna få sina merkostnader täkta av F/T. Även de som bokat på Sanna nästa vecka och fram över i sommar uppmanas kontakta F/T och kräva ersättning för ev kostnader. De bör dessutom ifrågasätta hur man först kan utlova transporter och sen med ingen framförhållning dra in dessa turer trots att det finns avtal med mycket bokningar.
12-06-2
8
Störningar i helgen
Sista turen med Öfararen på Midsommardagens em fick ställas in p g a maskinproblem. De sexton kvarvarande passagerarna fick transport med andra båtar. På söndagsmorgonen var problemet löst och trafiken kunde återupptas.
12-06-2
5
Postrodd 2012 - förläggning fredag den 29 juni 
Kan du förlägga ett postroddslag hemma hos dig? I år går starten lördag 30 juni från Holmön.
Vi saknar boenden för postroddslagen detta år och hoppas att någon fler kan ta emot ett postroddslag. Det är fråga om en enkel förläggning på golvet och vi kan låna ut madrasser.

Vi behöver även några personer som kan hjälpa till att köra ut madrasser under fredagen den 29 juni och hämta igen dem under lördagen samt städa Holmögården och Prästgården på lördagen.

Hör av er till Lena Egnell 070-6274974 så snart ni kan. 
Tack på förhand!

12-06-2
5
Nya besked om färjan
Ytterligare svårigheter har tillstött och färjan är ännu inte klar. Dagens besked är att Helena Elisabeth tidigast kan komma i trafik i mitten av nästa vecka.
12-06-20

Återvinningsgården öppnar igen
Läs mer om öppettider
12-06-19

Panget öppnar till midsommar
Panget inleder sommaren med Midsommarafton
15:00-16:00 Underhållning med Rulle Lindberg
Från 18:00 Midsommarsupé med 3 rätter
Pris 325 kr för denna meny:
Förrätt: Matjesillstårta
Huvudrätt: Biff med kantarellsås eller Holmösik med dillstuvad potatis
Efterrätt: Panacotta med bär
Därefter kl 22:00 Kommer Frida Selander 
Repris på menyn kör vi på midsommardagen
[Läs mer]
12-06-18

Affären informerar
Sommartider på affären
Läs mer på affärens webplats.  

12-06-18

Sanna och Färjan
Från och med nästa vecka (d v s vecka 25) kommer Sanna tills vidare att gå två turer tisdagar och torsdagar under förutsättning att det finns bokningar och att vädret tillåter detta.
Från Holmön 7:30
Från Norrfjärden 9:00
Från Holmön 14:30
Från Norrfjärden 16:00

Observera att Sanna kör endast när vindarna är max 7 m/s oavsett riktning.


Detta innebär att ni som bokar måste läsa väderprognosen innan ni bokar samt kommunicera med Olle Nygren 070 6636706 på Holmön som i sin tur kommunicerar med Befälhavaren på Sanna.

Vid lastning i både Norrfjärden och Byviken backas ekipagen ombord och köres därefter iland.

Senaste bud om Färjan är att den väntas åter i trafik torsdag den 21 juni.

12-06-16

Ny information om Sanna
Nya besked angående Sanna. Färjan kommer att ligga stationerad på Holmön och gå mellan Holmön och Norrfjärden då det visade sig att färjan kan angära med klaffen i Norrfjärden. Under mådag kommer smäre underhåll att ske och inga transporter görs därför på måndag den 11 juni. Första tranbsport blir ca 7.30 från Holmön och ca 8.30 från Norrfjärden. På torsdag den 14 juni sker enbart UMEVAs soptransporter.
OBS! Ni som har gamla oanvändbara bilar på Holmön har nu en bra möjlighet att enkelt transportera iland av dessa bilar
.
12-06-10

Färjan ännu mera sen
Nya besked från Färjerederiet säger att färjan blir ännu mer försenad och nu gäller preliminärt att färjan är tillbaka till 19-20 juni.
12-06-07

IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-06-05

Ö-loppet 4 augusti– nu för alla! 
I år är Ö-loppet tillbaks, den 4:e i ordningen. Nyhet för i år, alla är välkomna, ung som gammal, man som kvinna! Gå - lunka - löp. Ingen tidtagning.
Årets runda startar även i år nere på kajen i Byviken. Går via kyrkan, till gamla affären där vätskekontroll finns. Tillbaka ner mot Panget via "åkervägen". Vi startar 12.00 med utdelning av nummerlappar och tar emot kontant betalning på 100 kr per person. Så fort det är avklarat kör vi en liten gemensam uppvärmning innan startskottet går.
När vi är i mål vid Panget så bjuds vi på förfriskning och fina priser kommer att ut-lottas på era nummerlappar.
 Anmälan görs på listor som kommer att finnas på affären under juli månad.
Om ni inte själv kan skriva upp er, ring eller sms:a Anna-Lena eller Clarissa så skriver vi upp er på anmälningslistan.Allt överskott går till affären! Behållningen kommer att redovisas på Holmö-portalen.
Vid frågor: ring Anna-Lena 070-6238268 eller Clarissa 070-2799757.
Väl mött!

12-06-05

Hamnföreningen informerar
Sommarjobb som Hamnvärd för ungdomar
Läs mer på Hamnföreningens websida

12-06-05

Affären informerar
Sommarjobb på Holmön för ungdomar
Läs mer på affärens webplats.  

12-06-05

Oanvända bilar på Holmön
När nu transporter med Sanna påbörjas uppmanar HUF alla som har bilar på Holmön, som inte används, att passa på att få dessa transporterade i land.
12-06-04

Mer info om Sanna
Preliminärt kommer Sanna att påbörja transporter av sop-containers på torsdag 7 juni. På måndag den 11 juni kan, preliminärt, övriga transporter påbörjas. Sanna kan ta 123 passagerare och 14 person-bilar på de två 35 m långa körfälten, dvs totalt 75 längdmeter. Sanna kommer att gå 1 tor-tur om dagen vardagar. Färjan gör 8 knop och sträckan mellan Holm-sund och Byviken kommer att ta ca 3 tim.
12-06-04
Läs Vi skärgårdsbor
Tidningen från SRF [PDF]
12-05-31

Påminnelse om arbetsdag i hamnen
Hamnföreningen påminner om arbetsdagen i hamnen nu på lördag. Uppgifter som behöver utföras är:
Rivning av påkörd brygga
Lagning av nya bryggan längst in
Krattning och skräpplockning längs stranden
Städning runt bodarna
Ramp till nya dasset
Upprensning på kajen och runt cyklarna
Gallring av skogen mellan affären och viken
Eldning av resterande del av majbrasan
Plantering av blommor i lådorna
Välkommen till en givande dag
Styrelsen
12-05-31
Vägfärjan Sanna kommer till Holmön för tyngre transporter
Trafikverkets vägfärja Sanna kommer till Holmön för tyngre transporter. Sanna har två körfält om 35 m, d v s totalt 70 längdmeter och lastar ca 100 ton. Färjan kommer att gå en t.o.r-tur om dagen mellan Holmsund och Holmön från och med slutet av nästa vecka. Inledningsvis kommer färjan att köra sopcontainers. Därefter finns möjlighet att boka plats för andra transporter. Information om när sopcontainer-transporterna kommer att vara klara kommer inom kort. Bokning av plats på Sanna kan ske till Olle Nygren på telefon 070-6636706 alt epost olle@damina.se.    

12-05-31

Information om postrodden
Läs mer på Postroddsföreningen webplats.  

12-05-31

Påminnelse om Nationaldagsstädning
Ni glömmer väl inte bort att det är städdag på Holmögården den 6:e juni. Det blir förtäring som vanligt. Många händer behövs till bl.a.

-         Montering av ny anslagstavla

-         Fönsterputs och allmän städning

-         Montering av ”köksö”

-         Flyttning av kyl- och frysskåp

Samt mycket, mycket mer. Välkommen till en trevlig dag
Styrelsen
12-05-29
Sea-Jazz 2012
Nu fimns programmet för sommmarens Sea-Jazz 10-12 augusti [Läs mer]
Sea-Jazz har också en ny egen webplats www.seajazz.se

12-05-28

Färjan ännu mer försenad
Renoveringen tar längre tid än beräknat och senste beskedet är att färjan nu beräknas komma tillbaka i trafik den 11 juni.
12-05-28

Affären informerar
Årsstämma den 16 juni kl 13.00.
Medlemsinformation.
Tider för systembeställningar under sommaren
Läs mer på affärens webplats.  

12-05-25

Bilbesiktning på Holmön
Bilprovningen kommer till Holmön även i åt då dom fått dispens från Transportstyrelsen. Nu med korrekta telefonnummer.
[Läs mer
]
12-05-21

Affären informerar
Läs mer på affärens webplats.  

12-05-17

Info om återvinningsgården
Återvinningsgården kommer inte att öppna förrän färjan återkommer från varvet. Det finns bara ett begränsat antal sopcontainers och dessa kan inte tömmas förrän färjan återkommer. Det innebär att hantering av hushållssopor måste prioriteras.
12-05-17
IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-05-17

Bilbesiktning på Holmön
Bilprovningen kommer till Holmön även i åt då dom fått dispens från Transportstyrelsen
12-05-17

Färjan försenad
Färjan beräknas nu komma tillbaka först i början av juni p g a en mer omfattande renovering av motorerna.
12-05-16

Påminnelse om städdag
HAEF har en andra städdag vid nya affären på lördag den 19 maj. Samling kl 13 - 15. Föreningen bjuder på fika
12-05-16

Färjan åter i trafik
Vinden har mojnat och trafiken med färjan återupptogs i morse.
12-05-15
Dödsfall
PA Rydelius (hemmahörande vid Robertsgården) meddelar:
Professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet Ingvar Lundberg, tidigare verksam i Umeå och med sommarstuga på Holmön (strax söder om Berguddens fyr granne med Brigitta Fritzdotter), har hastigt avlidit i en ålder av 77 år. Han forskade om språkutveckling, läsning, dyslexi och matematiksvårigheter i mer än 40 år och publicerade ett stort antal vetenskapliga artiklar och böcker i ämnet. Han var flitigt anlitad som föreläsare och var ledamot i en rad lärda samfund och sällskap. Bland utmärkelserna kan nämnas att han var hedersdoktor vid Åbo Akademi och hade förärats Konungens medalj i åttonde storleken i Serafimerordens band, för insatserna om läs- och skrivsvårigheter. Begravning sker i Vasakyrkan i Göteborg den 28 maj kl. 14.00.
12-05-14

Färjan inställd
På grund av hård vind är alla eftermiddagens turer med färjan inställda.  
12-05-14

Påminnelse om städdag
HAEF har en första städdag vid nya affären på lördag den 5 maj. Samling kl 13.00.
12-05-02

Färjan till varv
Idag åkte färjan till varvet och Öfararen upprätthåller trafiken till dess färjan kommer åter i slutet av maj. Därefter finns Öfararen kvar hela sommaren som extra båt. Detta innebär begränsade möjligheter för godstransporter under färjans frånvaro.
12-05-02

Påminnelse om Valborgsmässofirande
Det blir Majbrasa nere i Byviken på sanden nedanför Strandberget, d v s på samma ställe som förra året. Alla uppmanas att fylla på mer brännbart material till brasan. OBS! Endast ris och annat brännbart material. Inget material med metall, spik, skruv eller annat icke brännbart får läggas på brasan.
12-04-29

Hamnföreningen informerar
Läs mer på Hamnföreningens websida
12-04-29

Sommarteater
I sommar blir det teater på Holmön. En nyskriven skröna om Holmön i historisk tid kommer att uppföras på Holmögårdens scen den 13-15 juli [Läs mer]
12-04-28

Israpporten upphör för säsongen
[Läs mer]
12-04-15

Färjan till varv
Onsdag den andra maj åker färjan till Tärnövarvet i Vaxholm. Nya motorer blir det inte men man kommer att göra en omfattande renovering av motorerna med bl a byte a topplocken och byte av diverse förslitningsdetaljer. Man kommer även att göra en allmän genomgång av båten. Färjan beräknas komma tillbaka kring 20-22 maj. Under tiden kommer Öfararen att sköta trafiken. De som planerar transporter av tyngre gods bör göra dessa före den 2 maj eller efter den 22 maj.
12-04-14

Påsklunchen
Påskluncen blir någonstans i Byviken. Vindarna avgör var det är mest lä. Men ni kommer inte att missa var det är. Samling för att fylla buffébordet mellan 12 och 13. Måltiden startar kl 13.
12-04-06

Affären informerar
Tider till påsk. Läs mer på affärens webplats.  

12-03-27

Påminnelse om medlemsmöte
Hembygdsföreningen ordnar medlemsmöte i morgon tisdag den 27 mars kl 19.00 i kvarterslokalen Älvans väg 158 på Tomtebo. Läs mer i medlemsbrevet
12-03-26

Gamla Hamndasset är till salu
Hamnföreningen säljer gamla dasset i Byviken (västra sidan) för 2000 kr eller till högstbjudande. Mer information på Hamnföreningens sida
12-03-23

Affären informerar
Annons efter sommarvikarier. Läs mer på affärens webplats.  

12-03-14

Fint besök i Byviken
Isbrytaren Ale gjorde en liten sväng in i Byviken på förmiddagen och bröt upp lite av den kvarvarande isen
12-03-11

Färjan åter i trafik
Trafikverket meddelar att från och med i eftermiddag med början 15.30 från Norrfjärden går färjan på ordninarie turlista.
12-03-10

Problem med färjan 
På grund av tekniska problem är färjan till Holmön inställd tills vidare. Det finns i nuläget ingen prognos för när färjan åter kan tas i drift. I morgonbitti blir det helikopter. Bokning sker med Peter Tornberg, 070-6908503.  
12-03-08 kväll

Färjan inställd
På grund av tekniska problem är de sena färjeturerna idag 17.30 från Norrfjärden och 18.30 från Holmön inställda.  
12-03-08 em

Avlysningen av Västra Kvarken upphävs
Eftersom isläget nu är sådant att det inte längre finns fast i i Västra Kvarken upphäver Länsstyrelsen den avlysning för fartygstrafik i nordsydlig riktning som infördes tidigare i vinter för att möjliggöra en skoterled över Kvarkens is. Skoterförare som färdas på isen uppmanas till försiktighet då fartygstrafik och isbrytning nu kan förekomma.
12-03-08
Sparktävlingen
Årets sparktävling lockade 32 deltagare. Deltagarna åkte den ca 3 km långa banan med välbehövlig vätskekontroll efter halva sträckan vid foten av den fruktade Lundströmsbacken som knäckt många ambitiösa sparkåkare.
Se videoklipp från starten och från vätskekontrollen
Efter målgång vid skolan väntade semlor och förfriskningar samt prisutdelning och lotteri. Åter igen vill vi tacka våra fantastiska tanter i Holmöns Röda Kors-krets för ett som alltid förnämligt arrangemang.

2015 är det 30-årsjubileum för sparktävlingen. Det var ett tag sen sist så här kommer lite historik om Sparktävlingen
Vid kommunsammanslagningen 1974 då Holmöns Kommun gick upp i Umeå Kommun bjöds på semlor till alla medborgare i de nya kommundelarna. Umeås Kulturnämnd fortsatte med detta under några år och i samarbete med Skid- och friluftsfrämjandet ordnades fackelslalom mm i de olika kommundelarna. På Holmön gick ju inte detta att ordna och då föddes idéen med en sparktävling istället. Röda Korset tog upp handsken och sen 1985 har denna tradition hållits levande.

Det största antal personer som deltagit hittills var 50 st år 1996. Då gick det åt 4 L blåbärssoppa, 120 semlor 20 L kaffe och sex lotterier med 100 lotter till förmån för Röda Korset. 
År 2005 vann Lars Brakander med den då snabbaste tiden 9.20. Lars bror John kom tvåa med tiden 10.50 med Oscar Egnell på 11 min blankt som god trea. Nytt rekord satte Linus Lundberg 2007 med 9 min prick. Flest första placeringar för egen kraft har Samuel Lindkvist och John Brakander. Båda har kommit först 3 gånger var. Äldste deltagare hittills var Karl-August Holmgren som 2003 deltog vid en ålder av 79 år. Yngste deltagare hittills var tvillingarna Fanny och Nelly Nygren som var drygt 1 mån gamla när de var med för första gången 2001. 
12-03-06
Morgonfärjan försenad
P g a ett sprucket rör blev första morgonturen idag lördag 3/3 från Holmön försenad liksom den andra turen från Norrfjärden.
12-03-03
Morgonfärjan tidigareläggs
Första morgonturen idag måndag 27/2 från Norrfjärden avgår 5.30 istället för 6.00. I överigt enligt turlista.
12-02-27

Färjan åter i trafik
Helikopterturerna i morse gick planenligt och kl 11.00 gick färjan en extra tur från Holmön. Från och med i eftermiddag med början 15.30 från Norrfjärden går färjan på ordninarie turlista.
12-02-22

Färjan fortsatt inställd - helikopter i morgon fm
Reparationsarbetet med färjan är klart men utanför Byviken finns kompakt, tät drivis med vallar som hindrar färjan från att komma in till hamnen i Byviken. Det gick därför inte att köra några turer i em. Det gick inte heller att få isbrytarassistans under kvällen. I morgon blir det däremot helikoptertransporter så snart det ljusnar. Bokning sker med Peter Tornberg, tel 070-6908503. Det är osäkert om det kan bli någon flygning i morgon em då väderprognosen förutspår snö och kraftig vind. Det är också osäkert när färjan kan forsera isvallarna i Byviken och återuppta trafiken.   
12-02-21

Färjan inställd
På grund av fortsatt reparationsarbete är färjan fortfarande inställd. Preliminärt kommer trafiken igång igen till em turerna på tisdag 21/2. Mer infromation kommer under tisdagen.  
12-02-20

Information angående färjan
Under måndagen har mekaniker från Scania arbetat med renovering av färjans motorer. Man beräknar att arbetet tidigast är klart kl 19.00 i kväll. Därefter väntar testkörning innan det eventuellt, om allt går bra, kan bli en extratur senare i kväll. Information om detta kommer med SMS via TIC:en för de som abonnerar på denna kostnadsfria tjänst. Enligt besked från ledchefen så finns ingen helikopter tillgänglig i norra Norrland förrän tidigast om en vecka.
12-02-20

SRFs Nyhetsbrev
Skärgårdarnas Riksförbunds senaste nyhetsbrev har kommit. [Läs brevet]
Läs senaste numret av Vi skärgårdsbor SRFs medlemstidning [Läs tidningen]

12-02-19

Färjan inställd
På grund av rådande isläge och kommande hårda vindar är färjan inställd tills vidare. 
12-02-18

Färjan  igång igen
Efter att färjan har brutit sig genom i isen ute i Kvarken under större delen av dagen avgick färjan kl 19.00 från Holmön och kommer att avgå ca 20.30 från Norrfjärden.
12-02-17

Uppdatering angående färjan
Färjan har stånkat på i isen ute i Kvarken under större delen av dagen och är nu drygt halvvägs. Det är mång grova isvallar att forsera. Söderut mot Bergudden finns områden med öppet vatten. Däremot ligger kompakt is i området där färjan ska fram. Det blir ingen tur med färjan kl 16.30 från Norrfjärden. Om man lyckas ta sig ända fram till Byviken och vända kan det bli en tur senare i kväll. Information om detta kommer med SMS via TIC:en för de som abonnerar på detta.
12-02-17

Färjan fortfarande inställd
Inga färjeturer idag på förmiddagen
12-02-17

Färjan vänder och ställer in
Vid första em-turen i dag körde färjan fast i isen och fick vända. Resten av dagens turer är inställda. Ett nytt försök görs i morgon då vinden mojnat.
12-02-16

Fortsatt tidigare avgångstider med färjan
På tisdag 14/2 tidigareläggs första morgonturen från Norrfjärden till kl 5.30 och första turen från Holmön till 6.45. I övrigt enligt tidtabell.
12-02-13

Affären informerar
Läs mer på affärens webplats  

12-02-13

Ändrade avgångstider med färjan
Till veckan fr o m måndag kommer första morgonturen från Holmön att tidigareläggas för att hålla ankomsttid så att skolbarnen hinner med bussen och pendlare kommer i normal tid till jobbet. Avgångstiden bestäms dag för dag beroende på isläget. På måndag 13/2 tidigareläggs första morgonturen från Norrfjärden till kl 5.30 och första turen från Holmön till 6.45. I övrigt enligt tidtabell.
12-02-12

Ändrad avgångstider med färjan
Morgonturen från Norrfjärden den 9/2 och den 10/2 kl 6.00 tidigareläggs till kl 5.30. I övrigt enligt tidtabell.
12-02-0
8
Ändrad avgångstid med färjan
Morgonturen från Norrfjärden i morgon den 8/2 kl 6.00 tidigareläggs till kl 5.30. I övrigt enligt tidtabell.
12-02-0
7
Färjan lagad
Det trasiga avgassystemet till ena motorn är nu lagat. Man har testkört med att bryta ränna ut till gröna bojen. Ordinarie färjeturer i em är inställda. Färjan går istället en extratur kl 19.00 från Norrfjärden för att bryta ny ränna till Holmön. Färjan uppskattas sen kunna avgå från Holmön tidigast 21.00. Går denna tur utan problem återupptas ordinarie trafik i morgon, möjligen med tidigare avgångstid för första turen från Norrfjärden. Det kommer SMS meddelande från TIC:en om ändrade avgångstider.
12-02-06

Färjan inställd
Vid em-turerna i kväll fick färjan problem med ena motorn. Kvällsturerna avslutades med en motor och färjeturerna i morgonbitti är inställda.
12-02-05

IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-02-05

Avlysning av Kvarken
Länsstyrelsen meddelar att fr o med måndag den 6 februari är Västra Kvarken avlyst för fartygstrafik i nord-sydlig riktning.
12-02-05
Färjan sen
Den stränga kylan och istillväxten medför nu att morgonturen med färjan från Norrfjärden kl 6.00 blir försenad. Idag ankom färjan till Holmön ca 30 min sen. Färjan avgick sen från Holmön ca 7.15. För övriga turer beräknas en gångtid på ca 60 min. 
12-02-03

Istillväxten går fort
Nu är hela Bottenviken och Norra Kvarken täckt av jämn nyis.
[Läs mer]
12-02-02

Israpporten börjar för säsongen
[Läs mer]
12-01-27
Umeå Energi informerar
Planerat strömavbrott på Holmön för byte av två frånskiljare mellan 12,00-15,00 torsdagen den 12/1. Ledningarna skall betraktas som strömförande under avbrottet.

12-01-11

IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-01-11

IS-gruppen informerar
Läs mer på IS-gruppens webplats  

12-01-05

 

 

  Tillbakatill Portalen

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2016-01-17
© HUF
Webmaster

Operated by