Skyddad: Komplettering till tidigare utskickat informationsbrev gällande elmätarna

Lösenord finns på senaste fakturan, kontakta fredrik@frecon.se vid frågor.