Sommar och vinter

På sommaren ansvarar respektive garageägare/parkeringshyresgäst för slyröjning kring sitt garage/sin parkeringsplats.

Under vintertid sker plogning och sandning. Vid frågor kring detta, kontakta holmonsgarageintressenter@gmail.com.

Det finns även en låda med sand mitt i föreningen för kompletteringssandning.