Landsbygdsrådet

HUF har utsett mig som representant för Holmön och HUF till kommunens Landsbygdsråd. Landsbygdsrådets ordförande är Mikael Berglund. I rådet sitter fyra kommunpolitiker, representanter för Bygderådet, Västerbottens idrottsförbund, enskild förening på Umeå landsbygd (där HUF är en), Företagarna i Umeå, LRF, enskilt företag på Umeå landsbygd, Umeå Univeristet, SLU, tjänstemän från Kommunen. Årets första möte hölls på Forslunda gymnasiet på Alla Hjärtans Dag den 14 februari.

Mötet inleddes med att Mikael Berglund hälsade alla välkomna och att Forslunda gymnasiet rektor Jonas Stenlund presenterade skolan och deras olika utbildningar, som inte bara är Naturbruksprogrammet. Där finns också Smådjur och djurvård, Trav och ridning, Mark och anläggningsprogram och Yrkeshögskola för bl a Trädgårdsmästare och Ridlärare.

Lite diskussion följde därefter om skolans framtidas utveckling och möjlighet till finansiering. Just nu har Forslunda gymnasiet växtverk och funderingar kring finansiering av de stora investeringar som krävs för dessa utbildningar, som därför är väldigt dyra per elev.

Därefter flyttade vi om till mötesplacering runt samma bord och mötet inleddes med en presentationsrunda.

Planeringsläge för- och grundskolor på Umeå landsbygd

Första punkten på dagordningen var information från Gunnar Olofsson, skolstrateg, samt Daniel Nordgren, biträdande utbildningsdirektör förskola. Det har byggts många förskolor under de senaste 10-åren. Vissa problem på slutet med bl a överklaganden och bygglov. Norra delen av kommunen har flest lediga platser både i förskola och grundskola. Holmön diskuteras men det behövs en viss kritisk massa för att kommunen ska kunna gå in. Det behövs att några flyttar dit och tar några år med pendlig så att tillräckligt många barn finns på ön.

Hissjö, Tavelsjö och Rödå har däremot brist på förskoleplatser och just nu finns tillfälliga lösningar, men nu finns det budgeterat för en utökning. Problemet är att det är markbrist för utbyggnad och det är svårt med markköp. Hissjö och Tavelsjö skola är tillräcklig stora men sned fördelning mot HIssjö är ett problem, då många föräldrar pendalr till Umeå och föredrar Hissjö före Tavelsjö. Rödå har lite annan situation, då Vindeln är ett alternativ för Rödå. Många barn börjar gå i skola där för att kunna fortsätta på högstadiet där, då Vindeln ligger närmare än Umeå. Samarbetet kommunerna mellan fungerar bra för skola, men inte lika bra för förskolan då det finns platsbrist i Rödå.

Brännland, Överboda m fl är det svårt med mark för att kunna expandera platser i skola och förskola. Det finns många överklaganden. Yttersjö, Hössjö och Kasamark hänger mycket ihop med utvecklingen på Röbäck. Här kommer pendling att vara viktig att följa upp hur platsbehoven kommer att se ut. Utbyggnad behöver ske i Hörnefors och kapaciteten i Sörmjöle är alldeles för låg. Här ingår även Norrmjöle, Stöcke och Strömbäck m fl i underlaget och kommer att påverka hur platsbehovet utvecklas i de olika orterna. Det gäller både förskola och skola.

I Stöcke kommer också skolan att byggas ut till dubbel kapacitet, d v s från 1 till 2 klasser per årskurs. Nästa skolutbyggnad på landsbygden väntas bli Tavelsjö. Byaskolorna garanteras udda ämnen som språkval och hemkunskap genom att pendla till vissa skolor. Rödåområdet pendlar till Vindeln, Tavelsjö och Hissjö till Grubbe o s v. Bemanning är ett problem vid våra byaskolor. Försök pågår med rekrytering och att samtidigt underlätta skaffa bostäder vid byaskolorten.

Verksamhetsplan 2023

Beredningsgruppen föreslår att fokusera på nedanståden frågor, vilket rådet anslöt sig till:

  • Bostadsbyggande – fokus seniorbostäder
    Titta på olika varianter med korporativa lösningar
  • Förskola/skola (ex. kunskapsseminarium)
    Mycket info fick vi tidigare idag
  • Lokal livsmedelsproduktion
    SLU berättar om en konferens om bl a bärförädling. Det finns också flera lokala initiativ för lokal livsmedelsproduktion. Kommunen kan bidra med uppköp så att lokala producenter vågar investera för större produktion. Rådet kan ordna seminarier för att sprida info.

Leader

Presentation av Idériket och dess styrelse och deras nuvarande process med uppstart och etablering av kansli. På www.ideriket.se finns mer info om Leaderområdet Idériket.

Behovsanalys Holmötrafiken

Jennie presenterade behovsanalysen. Läs mer.

Kommunen har också tagit fram en utredning för vattenförsörjningen.

Kompetensbank LBR

Bordlades.

Mötestider

Möten under 2023 blir 3 maj, 21 september och 7 december.

Övrigt

UmU ser Norrbyskär, efter pågående sanering, och UMF som en arena för att föra ut forskningsfrågor till allmänheten och forskningssamhället.

En tanke kring ”Landsbygdsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *