Andra halvåret 2018
i omvänd kronologisk ordning


Busväder på Holmön
Efter att ha fått tillbaka strömmen efter ca tre timmar så kan nu meddelas här att eftermiddagens färjeturer har ställts in p g a busväder.
2018-12-31
Mer om Capella
Det är problem med styrningen som inte uppför sig som persnoalen vill. Personal från Gustavsviks varv kommer upp efter helgerna för att fixa problemen. Till dess får vi leva med Helena Elisabeth.
2018-12-29
Capella på gång
Nu är testerna klara med Capella.
För några timmar sedan lämnade Capella Gustavsviks varv i Ramvik. Hon är nu på väg upp till Holmön. Planen är att Capella ska komma i trafik på söndag em.

2018-12-21
Fler inställda färjor
Färjan är inställd p g a hårt väder fram till söndag 2 december kl 10. Preliminär sluttid som kan ändras med kort varsel. 
2018-12-01
Då var det dags att pynta för advent igen, och det tyder på att vi närmar oss årets slut.
Och att även årets sommar kommit och gått. Det var en varm och solig sommar, men också jobbig för många. För oss på leden var det kämpigt med mycket folk, liten färja och täta turer. Men vi klarade det, och vårt största tack får nog gå Helena Elisabeth som troget kämpar på! Men vi vill också rikta ett tack till er öbor och passagerare som visade oss stor förståelse, peppade oss, och höll både ert eget och vårt humör uppe trots allt extra bök.

Så tack för gott samarbete under året, ha en fin jul och lycka till med 2019!
Färjepersonalen på Holmöleden.
2018-11-30
Fortsatt hårt väder och inställd färja
Färjeturerna kl 16:00 från Norrfjärden och 17:00 från Holmön är inställda. Däremot går turerna kl 18:00 från Norrfjärden och 19:00 från Holmön som vanligt. 
2018-11-30
Färjan inställd
Färjetrafiken till Holmön är inställd tills vidare på grund av hårt väder.
Uppdaterad 16:00
Alla turer idag är inställda. Preliminärt avgår första tur imorgon 30/11 kl 8.00 från Norrfjärden.
2018-11-29
Angående färjan
Färjepersonalen varnar för att turerna på torsdag em och fredag morgon kan bli inställda p g a hårt väder. Det kan även bli förskjutningar i turlistan.
2018-11-26
Info om Capella
Capella kommer att testköras 17-19 december och förväntas trafikera Holmöleden igen innan jul.
2018-11-24
Info från KOM-gruppen
KOM-gruppen och HUF har haft möte med chefen för Holmöleden.
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-11-24
Fika 1:a advent
Holmöns Röda kors krets ordnar 1:a advenstfika med lotterier på Holmöns Lanthandel. Välkomna!
2018-11-22
Info om bredband
Det har tyvärr inte visat sig finnas tillräckligt stort intresse för den lösning som Umeå Energi har presenterat för att förse Holmön med bredband via fiber och mikrovågslänk. Nu håller Umeå Energi på att "räkna på kalkyler och undersöka alternativa lösningar". HUFs arbetsgrupp för bredband återkommer då vi vet mer.
2018-11-20
 
Julbord på Novas Inn
Läs mer i kalendariet eller på Novas FB-sida.
2018-11-14
Info om Capella från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-11-12
Mer info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-11-01
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-10-28
Info om Capella
Färjerederiet meddelar detta om Capella. Det går enligt plan. De sista delarna till styrmaskinen kommer vecka 45. Det tar några dagar att montera dessa. Sen följer testkörningar och transport upp till Holmön under vecka 46. Om väder och vind tillåter och allat går som det är tänkt kommer Capella i trafik på Holmöleden igen under v 47.
2018-10-26
Frågor och svar om bredband
Vid HUF-mötet den 14 oktober framkom en del frågor som besvaras här. Frågan först och sen svaret i kursiv stil.

Vilken del av Holmön berörs? Går rykten om att ni inte kommer dra fiber till Bergudden och de fritidsfastigheter som ligger där.

Ni kan se på hemsidan vilka adresser som ingår.


Borde inte alla fastigheter få chansen att ansluta sig även om de är få och ligger långt bort?

Enligt bidragsreglerna erbjuder vi alla permanentboende som ligger inom det avgränsande området anslutning. När det gäller fritidsboende tar vi med de som är möjliga inom vår budget. Fritidshus som ligger för långt bort blir dessvärre alldeles för kostsamt och omfattande att bygga till och tas inte med.


Är alla de fastigheter utanför det planerade området uttagna från listan på 201 fastigheter?

De 201 en adresser ska alla ligga inom det planerade området och bör stämma utifrån den import vi gjort i våra system. Dock finns det ju inget system som alltid fungerar till hundra procent så någon kan ha kommit med av misstag, eller något kan ha missats, men det bör stämma ganska väl.


Många frågor kommer upp gällande grävningen, eftersom ingen vet hur långt det kan behövas grävas på deras fastighet. Finns det en maxgräns vad kostnaden kan bli för utlejd grävning?

Vi gräver alltid fram till tomtgräns. När det sedan gäller grävningen på den egna tomten så väljer man antingen att utföra den själv (man kan ju då tex köpa av en granne eller så om man vill), alternativt köpa den av oss för 250 kr/m. Eftersom vi ofta inte projekterat klart när avtal tecknas och därmed inte har möjlighet att svara på var vid tomtgräns vi kommer gräva in så har man möjlighet att ändra sitt valda alternativ när man sedan får information om hur lång grävningen kommer bli. Vårt tips är att om det blir en väldigt lång sträcka på tomten är att man försöker ordna det själv för att hålla nere priset. Köper man av oss betalar man för varje meter vi gräver.


Om en fastighetsägare ska gräva själv, hur djup bör det grävas?

Det finns en film på hemsidan som visar detta och alla kommer också få informationsmaterial om detta utskickat till sig och bli tilldelad en kontaktperson som kan svara på alla praktiska frågor kring grävningen på tomten. Djupet ska ligga på 40-60 cm.


Hur ser anslutningen ut för företag? Är företag med i underlaget (201 fastigheter)? Varför finns det inte finns kontrakt för företagare?

Företag bör vara med. Saknar någon sin adress så kan de kontakta oss så kollar vi på detta om det är någon vi kan ta med eller ej. Det finns separata avtal för företag.
 

Om en fastighetsägre redan har ett abonemang hos er för en fastighet på fastlandet, går det på något sätt kombinera avtalen för att få rabatt?

Nej, det går inte att kombinera avtal och på så vis få en sådan rabatt.


Gäller samma månadskostnad för boende på fastlander, 349kr i en månad?

Månadskostnaden för Holmön är densamma som våra ordinarie stadsnätspriser. Dvs 349 kr/ mån plus tjänsteleverantör för 100 Mbit/s.


Om inte tillräckligt många skriver avtal för att nå gränsten på 50%, kan ni ta emot finnansiering från annat håll? Till exempel om samfälligheten kan gå in med mellanskillnaden, eller om vi för dialog med Umeå kommun som kan bistå.

Det är inte något vi kan svara på i dagsläget.
 

Påverkas den trådlösa länken över havet av dåligt väder, tex regn, dimma eller snöfall?

Extremt kraftigt regn eller snö kan påverka kapaciteten. Den tilltänkta radiolänken besitter viss överkapacitet så den ska klara dåliga väderförhållanden. Det som eventuellt kan inträffa vid extrema väderförhållanden är att kapaciteten kan sjunka men det kommer inte bli avbrott i förbindelsen.


Hur mycket trafik klarar den trådlösa länken över havet av?

Minst 1 Gbit/s
. Vad gäller svar på uppskattad hastighet, ersättningar vid avbrott och dylikt hänvisar jag till vår FAQ   https://ume.net/Home/Faq samt allmänna avtalsvillkor.
2018-10-25
Städdag på affären
Nu på lördag 27 okt kl 13.00 är det läge att komma och hjälpa till att göra affären fin. Välkommen till städdag, fika och trevligt umgänge.
2018-10-25
Påminnelse om vinterparkering
För att parkering ska fungera i vinter måste en del av parkeringen snöröjas. De som vill använda bil i vinter och kunna parkera på snöröjd P-yta måste anteckna sig på en lista på affären före 15 november. De som vill parkera behöver också vara med och betala en snöröjningsavgift på 300 kr för vintern. För att veta hur stor yta som behöver snöröjas måste samtliga som avser att parkera i vinter anmäla sig på listan på affären.
2018-10-14
Info från Holmö sommarteater
Höstföreställning. Läs mer på deras webplats.
2018-10-11
Ny info från färjan
Färjan är lagad och går enligt tidtabell. Alla turer idag går utan kallelse.
2018-10-06
Info från färjan
Färjan inställd i dag på em p g a tekniska problem.
2018-10-05
HUF extra årsmöte/informationsmöte
HUF kallar till extra årsmöte/forummöte för att informera om bredbandsanslutningen på Holmön. Se notis från 26/9 nedan för mer info om bredbandsanslutningen. Mötet äger rum söndagen den 14 oktober kl 15 på Holmögården.
2018-09-30
Info från färjan
Det har kommit mycket folk till Holmön fre em och lör fm. Färjepersonalen har därför satt in en extra tur i morgon söndag kl 14 från Norrfjärden och kl 15 från Byviken. Tanken är att slippa dubblera 19-turen.
2018-09-29
Bredband! Varför på Holmön?

Se filmen! https://www.youtube.com/watch?v=EX_x7GIxgBk&sns=em

Bredband är skyddsvärd infrastruktur och viktig för Holmöns utveckling. Även om 4G fungerar i viss mån är det inte alltid stabilt och överbelastas under sommaren.
  • Bredband höjer värdet på fastigheten.

  • Inget krav att koppla på intenet.

  • Det blir lättare för företagare att driva verksamhet.

  • Det kommer få fler att våga ta steget och bosätta sig permanent på Holmön då det öppnar upp för att arbeta hemifrån för allt fler yrkesgrupper.
Hör av er till Petter.lamas@gmail.com eller Umeå energi om ni har frågor.
Mer info http://www.umeaenergi.se/bredband/alla-fokusomraden/fokusomrade-holmon
Läs mer på https://www.facebook.com/groups/200656766978485/permalink/696366357407521/
2018-09-26
HUF Årsmöte
HUF håller årsmöte den söndag den 23 september kl 14.00 på Holmögården.
Läs dagordningen
2018-09-10
Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida
2018-09-10
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-09-02
Ingen älgjakt i september
Jaktledaren för Holmöns älgjaktlag påminner att det inte är någon älgjakt på Holmön i september utan endast i oktober (från den 13 oktober). Det innebär att det är fritt fram under september för alla som vill gå i skogen och plocka bär och svamp.
2018-09-02

Påminnelse om Svampexkursion
[Läs mer]
2018-08-30

Älgfest
Holmöns Älgjaktlag inbjuder till Älgfest på Novas Inn lördag den 15 september kl 19.00. Anmälningslista finns på Holmöns Lanthandel.
2018-08-30

Eldningsföbud upphävs
Eldningsförbudet på Holmöarna upphävs fr o m kl 18 idag.
2018-08-24

Påminnelse om årsmöte med Såg och kvarnföreningen
I morgon lördag är det årsmöte med Holmöns Såg & Kvarnförening. Mötet hålls vid sågen kl 10.00.
2018-08-24

Ingen visning på Holmögadd
Det blir ingen fyvisning på Holmögadd p g a rådande väderprognos med kuling i helgen.
2018-08-16

Påminnelse om Internationella Fyrhelgen
Till helgen den 18-19 augusti är det internationella Fyrhelgen. Tre av fyrarna på Holmöarna visas under helgen. [Läs mer]
2018-08-15

Nya öppettider
Fr o m idag har affären nya öppettider.
Läs mer på affärens webplats.
2018-08-13

Surströmmning
Det blir surströmmingsfest den 25 augusti.
[Läs mer]
2018-08-09

Inga turer med Sanna idag
På grund av vinden blir det inga turer med Sanna idag.
2018-08-09

Sanna kvar även del av nästa vecka
Färjerederiet har meddelat att Sanna blir kvar även måndag och tisdag nästa vecka för transporter. Preliminärt återvänder Sanna till Hemsön på onsdag nästa vecka.
2018-08-08

Fortsatt eldningsförbud på Holmön
Från och med imorgon den 8 augusti är det tillåtet att grilla med gasol, kol eller briketter i en iordningställd grill på den egna tomten. I övrigt gäller fortsatt eldningsförbud. Det gäller även användning av portabla sprit- och gasolkök utomhus och i tält.
2018-08-07

Inga turer med Sanna idag
Det blir inga turer med Sanna idag p g a starka vindar.
2018-08-06

Mer om Sanna
Sanna kommer till Holmön på lördag och påbörjar transporter på måndag om vädret medger detta. Samma tider som i våras gäller d v s:

Mån - Fre
Holmön             Norrfjärden
08:00                  09:30
11:00                  12:30
13:45                  15:00

Ingen bokning, utan det gäller att köa enl "först till kvarn". Svevia och Vakin har förtur för sina transportbehov.
Telefon till Sanna 070-255 98 53. Telefontid 08:00 – 17:00.
2018-08-02

Info om Sanna
Gällande Sanna för extra transporter på Holmön under augusti månad så kommer det att ske den 6/8 om vädret tillåter och att allt fungerar bra på Hemsö leden. Mer info om tider kommer senare.
2018-07-31
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2018-07-31
Totalt eldningsförbud i Västerbottens län
Fr o m i morgon den 27 juli rådet totalt eldningsförbud i Västerbotten. Dett innebär förbud mot att utomhus elda eller grilla (kol, briketter, engångsgrill eller gasol) eller att använda portablla sprit- eller gasolkök. Detta gäller även på den egna tomten eller i tält. [Läs mer]
2018-07-26
Holmöveckan
Holmöveckan börjar nu på måndag. Nu finns programmet klart.
Läs mer på Holmöveckans webplats.
2018-07-15
Påminnelse om årsmöte
Hamnföreningen håller årsmöte på Båtmuseet kl 10 i morgon lördag den 14 juli. [Läs mer]
2018-07-13
Påminnelse om Grillmöte
HUFs grillmöte är den 17 juli kl 18.30 på Båtmuseet. [Läs mer]
2018-07-09
Ändrad tid för ÅVG
Nu på lördag den 7 juli ändras öppettiden på ÅVG till 9-12 p g a premiär på sommarteatern.
2018-07-05
 
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2019-01-16.
© HUF
Webmaster