Andra halvåret 2017
i omvänd kronologisk ordning


Extra turer och inställda turer
I morse ställdes turerna in p g a högt vattenstånd och hårt väder. Därför kördes extraturer kl 10 från Norrfjärden och 10:45 från Holmön. Därefter inträffade tekniska problem och eftermiddagens turer är därför inställda på grund av detta.
2017-12-27
Inställda färjeturer
I em ställs färjeturerna kl 16 och 17 in på grund av hårt väder. Turerna kl 18 och 19 beräknas kunna avgå på tidtabell.
2017-12-08
Färjan igång igen
Det blir extratur från Norrfjärden kl 13 och från Holmön kl 14 och därefter enligt ordinarie turlista.
2017-12-08
Inställda turer
Igår em ställdes färjan in på grund av hårtväder och idag på förmiddagen på grund av tekniska problem.
2017-12-08
Vattenståndet har börjat minska
Nu sjunker vattenstånder så sakteliga från +93 cm i morse och var nere på + 75 cm kl 12 idag och fortsätter att sjunka. Det innebär att färjan kommer att gå som vanligt i eftermiddag.
2017-11-24
Högt vattenstrånd och inställda turer denna morgon
På grund av det höga vattenståndet (över 80 cm högt) är morgonens turer med färjan inställda.
2017-11-24
Strömmen tillbaka med fler inställda turer
Strömavbrotten vara bra precis en timme och strömmen har varit stabil hela dagen. Även eftermiddagen turer ställs in p g a vädret. 
2017-11-23
Inställda turer och strömavbrott
På grund av vädret är morgonens turer med färjan insträllda. Dessutom så är det för närvarande strömavbrott här på Holmön.
2017-11-23
Info från Färjerederiet
Natten mellan onsdag och torsdag skall det blåsa upp SO. Eventuellt kan vattenståndet bli över 80 cm högt. Inga bilar kan då tas med. Vi tror inte det blir inställda turer, eftersom SO 17-18 m/s skall vara OK. Men i annat fall så kommer personalen ut med meddelande via sms tjänsten.
2017-11-22
Inställda turer
På grund av vädret är alla turer med färjan idag söndag insträllda.
2017-11-19
Info från KOM-gruppen
Senarelagda kvällsturer p g a julbord på Novas Inn. Läs mer på KOM-gruppens websida
2017-11-15
Mer renar på Holmön
Idag kom första lasset med fler renar till Holmön. Samerna planerar att transportera ut ca 400 renar de närmaste dagarna. Planeringen är att börja ta renarna härifrån redan i månadskiftet ferbuari/mars enligt besked från Länsstyrelsen.
2017-11-14
Påminnelse om P-regler på parkeringen
Tänk på att parkeringen är till för de bilar som används kontinuerligt. Ska du inte använda bilen under en längre tid. Parkera då hemma. Det finns två personer som kan bistå med skjuts till/från färjan när du vaäljer att parkera hemma. [Läs mer]
2017-11-10
Inställda turer
På grund av högt vattenstånd och hård vind är turerna kl 16 från Norrfjärden och 17 från Holmön inställda. Turen 18 från Norrfjärden och 19 från Holmön kommer att gå enbart med passagerare. Inga fordon kommer att tas med. 
2017-11-09
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2017-11-06
Extra tur
Även 8 och 9 turerna fick ställas in. Capella kommer nu att gå en extratur kl 10:15 från Norrfjärden. Därefter kommer Helena att överta trafiken med avgång 11:15 från Holmön.
2017-11-01
Påminnelse
Allhelgona café i kyrkan på fredag kl 16. [Läs mer]
2017-11-01
Åter inställda turer
Kvällens turer och första turerna (6 och 7) i morgon 1/11 är inställda p g a tekniska problem.
2017-10-31
Capella åter i trafik
Nu är Capella tillbaka i trafik.
2017-10-31
Extra tur
På grund av förseningar kommer färjan att gå en extra tur under fm. Den ordinarie färjan är tagen ur trafik och Helena Elisabeth ersätter. Det finns ingen prognos för när Capella kan tas i drift igen.
2017-10-30
Även em turer inställda
Även eftermiddagens båda turer med färjan är inställda p g a vädret.
2017-10-29
Inställda färjeturer
Morgonens turer med färjan kl 10 från Norrfjärden och 11 från Holmön är inställda på grund av vädret.
2017-10-29
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida
2017-10-23
Capella tillbaka
Nu är Capella tillbaka i trafik.
2017-10-18
Ny chef
Erik Froste blir ny chef för Färjerederiet efter Anders Werner, som går vidare till en ny tjänst som sjöfartsstrateg. Han har en bakgrund som sjökapten, med en lång erfarenhet som chef inom hamn- och rederinäringen. Börjar tjänstgöringen 15 november.
2017-10-18
Nya bud om Capella
Mer förseningar har inträffat. Nu är budet att Capella kanske kommer åter på onsdag 18 oktober.
2017-10-15
Info från Vakin
På grund av underhållsarbete så kommer vi att stänga av vattnet på Holmön onsdag 18/10 mellan kl 8-17. Eftersom vattnet endast är avstängt en begränsad tid vill vi att ni själva tappar upp vatten som behövs före arbetets början.
2017-10-14
Mer om Capella
Nya förseningar gör att arbetet med Capella drar ut på tiden. Nytt bud är att Capella kommer åter på söndag 15 oktober.
2017-10-10
Inställda färjeturer
Morgonens turer med färjan inställda på grund av vädret.
2017-10-10
Vinterväghållning
Lars Berglund kommer att sköta vinterväghållningen fr o m i vinter. De som vill ha infartsvägar eller gårdar plogade kan läsa Lars erbjudande.
2017-10-09
Nytt om Capella
Trafikverket meddelar att arbete med har dragit ut på tiden och nu är budet att Capella kommer åter den 12 oktober.
2017-10-09
Färjan igång igen
Färjan kunde lagas på morgonen och avgick 9.10 från Norrfjärden och kör en extra tur kl 10 från Holmön, sen enligt tidtabell i em.
2017-10-09
Inställd färjetur
Första morgonturen i morgon 9/10 med färjan är inställd p g a tekniska problem. Ev kan senare turer komma att avgå.
2017-10-08
Skrotbilskampanj
Under oktober månad gör HUF en insats för få bort skrotbilar från Holmön, främst de som är lämnade på vår gemensamma parkering intill affären. Har du en bil hemma som du vill skrota finns möjlighet att få bort den. Läs mer
2017-10-08
Senaste nytt om Capella
Trafikverket meddelar att preliminärt kommer Capella åter den 11 oktober, d v s någon dags försening från senaste besked.
2017-10-06
Påminnelse om arbetsdag i hamnen
I morgon, lördag, är det arbetsdag i hamnen. Samling kl 10.00 vid föreningshuset i Byviken. Läs mer på Hamnföreningens websida.
2017-10-06
Affären har nya öppettider fr o m i helgen
Läs mer på affärens webplats
2017-10-01
Capella
Färjerederiet meddelar att varvsbesöket för Capella har dragit ut lite på tiden. Nu väntas Capella vara tillbaka 9 eller 10 oktober. Tiden är preliminär och kan förskjutas ytterligare några dagar.
2017-09-30
Påminnelse
Lördag 30 september kl 17.00 Holmöns kyrka. Tankar och sånger - Konsert med Morö Backekören från Skellefteå.
2017-09-28
Info om insamling till världens barn
Affären
Pant 2531 kr
Gamla pengar 400 kr
Summa 2931 kr
Älgfesten
Lotteri 1000 kr
Auktion 3148 kr
Summa 4148 kr
Totalt har Holmön skänkt 7079 kr till världens barn.
Stort tack till alla som varit med och bidragit. Vi kan när vi vill Holmön!
2017-09-24
Info från Hamnföreningen
Läs mer på Hamnföreningens websida.
2017-09-24
BOKSLÄPP på Holmön
Göran Burén berättar om sin nya bok. Sång och musik. Vi bjuder på dricka och tilltugg. Lördag den 30 september kl 19. Hos Olle och Karin / Holmö Byaväg 81 . Anmälan till Karin 070 5700391.
2017-09-21
Påminnelse om HUFs årsmöte
HUF håller årsmöte på söndag.
2017-09-20
Påminnelse om älgfesten
På lördag är det älgfesten.
2017-09-13
Meddelande från stugvärden
Rössgrundbastun är fullbokad till kommande helg.
2017-09-05
HUF årsmöte
HUF håller årsmöte den 24 september kl 14.00 på Holmögården.
2017-08-30
Kyrkovalet
Det går bra att hämta röstpaket på Holmöns Lanthandel för brevröstning till kyrkovalet.
Läs mer om hur du röstar i kyrkovalet och brevröstning.
2017-08-29
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida.
2017-08-29
Älgfest
Älgjaktlaget ordnar älgfest tillsammans med Novas Inn lördag den 16 september kl 19.00. Älgköttsoppa och trevligt samvaro. Självkostnadspris, barn upp t o m 12 år gratis. Anmälningslista på affären.
2017-08-27
Påminnelse om surströmming
Hembygdsföreningen har surströmmingsfest den 26 augusti. Sista anmälningsdag i dag. Lista finns på affären. Läs mer.
2017-08-22
Affären har nya öppettider fr o m idag
Läs mer på affärens webplats
2017-08-21
Påminnelse om svampexkurssion
Den 20 augusti är det svampexkurssion på Holmön. Sista anmälningsdag idag. Läs mer
2017-08-15
Upphittad nyckel
Nyckel upphittad i Vintervägskroken. På nyckebrickan står ett tresiffrigt nummer skrivet med svart tuschpenna. Är det någon som känns vid denna nyckel? Den finns nu att hämta på Jongården (olle@damina.se), 070-6636706.

  2017-08-11
Info från KOM-gruppen
Läs mer på KOM-gruppens websida.
2017-08-10
Nu går det bra med fordon på färjan
Färjerederiet meddelar att nu kan man ta med fordon på färjan igen.
2017-08-07
Inga fordon på färjan
Färjerederiet meddelar att under rådanande väderläge så kommer inga fordon att tas med på färjan.
2017-08-06
Program för Holmöveckan
Nu finns uppdaterat program för Holmöveckan. [Läs mer]
2017-07-23
ÅVG Ändrade besked!
Holmöns ÅVG kommer att kunna hållas öppen på lördag den 22 juli med en tillfällig vikare.
2017-07-20
ÅVG Inställd på lördag
Holmöns ÅVG är stängd på lördag den 22 juli på grund av sjukdom.
2017-07-19
Kallelse till årsmöte
Holmöns Såg- och Kvarnförening kallar till årsmöte söndag den 13 augusti kl 11 i Båtmuseet.
2017-07-17
Kallelse till Årsstämma
Holmöns Älgjaktlag kallar till åsrstämma söndag den 6 augusri kl 12 vid slakthuset.
2017-07-17
Minimuseum
Som en del redan observerat finns ett minimuseum om Salteriet. Det är inrymt i boden för nödtelefonen vid vändplan nere vid Salteriet och besöket är kostnadsfritt. Nu finns i museet även ett 40-sidigt kompendium med historiska fakta om fiske, fiskförädlig och sälfångst på Holmön. Besök gärna musset och läs i kompendiet.
2017-07-14
Påminnelse om årsmöte
Hamnföreningen håller årsmöte på i morgon lördag kl 10 i Båtmuseet.
2017-07-14
Portalen igång igen
Holmöportalen har varit nere under några dagar p g a teknsikt fel. Detta är nu åtgärdat och portalen är åter igång.
2017-07-10
Nytt boende på Holmön
Det går nu att hyra rum på
Kaplangården. [Läs mer]
2017-07-06
Medlemmar och icke medlemmar, dags för HUF:s årliga Forummöte – Byamöte  med grillmiddag
Onsdag den 19 juli kl. 18.30 på Båtmuseet
En kort information kring HUF:s arbete
  - Nytt om Båtmuseet
  - Vattenfrågan - vad har hänt
  - Fiskebastuprojektet
  - Hjärtstartare
  - Nya hemsidan
Efter mötet serverar vi grillbuffé, 120 kr för vuxna och 60 kr för barn (under 15 år). Dryck finns att köpa till budgetpris. Föranmälan för maten görs på listan på affären, senast måndag den 17 juli.
Vi hälsar alla välkomna!
Holmöns utvecklingsforum styrelsen
2017-07-05
Ändrad öppettid för ÅVG
Lördag den 8 juli ändrad öppettid till 9.00 - 12.00 p g a premiär av sommarteatern.

2017-07-04
 
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2018-05-04.
© HUF
Webmaster