Andra halvåret 2014
i omvänd kronologisk ordning


Info från Gröna Holmön
Nyårshälsning. Läs mer på Gröna Holmöns websida.
14-12-29
Info från affären
Nu finns också tider för öppethållande under helgerna. Läs mer på affärens webplats.
14-12-19
Färjetider under julhelgen
Färjerederiet meddelar att följande färjetider gäller under julhelgerna.
Dag
Norrfjärden
Holmön
Julafton 09:00
16:00
10:00
17:00
Juldagen 10:00
16:00
11:00
17:00
Annandagen 10:00
16:00
11:00
17:00
Nyårsafton 09:00
16:00
10:00
17:00
Övriga dagar enligt tidtabell
14-12-19
Rapport från Jullunchen
Vid årets jullunch på prästgården deltog närmare 60 personer som avåt ett dignande julbord, vann många lotterivinster och avslutade med ett litet med skönsjungande luciatåg. Ett stort tack till Sävar Holmöns församling och Holmöns Rödakors-krets för ett trevligt och välsmakande arrangemang. 
14-12-17
Info från Umeå Energi
Umeå Energi Elnät AB kommer med start redan i morgon Torsdag den 18/12 påbörja ett arbete på södra Ängesön för att säkra elförsörjningen till det området. Berörda kunder är framförallt Fortifikationsverket och fritidshusägare i området södra Ängesön, men även övriga Holmön får en säkrare elleverans.
Nuvarande kabel har visar tecken på försämrad kvalité så vi vill med denna åtgärd säkerställa driftsäkerheten för kunderna omgående. Kabeln kommer under vintern 2014-2015 att förläggas provisoriskt i vägren och dikeskant för att till våren/sommaren 2015 byggas om permanent.
Vi ber Holmöborna ta i beaktning att kabeln är spänningssatt och bör behandlas med varsamhet. Den kommer också märkas ut på flera ställen så man ser var den är förlagd. Under kortare perioder torsdag den 18/12 kan berörda kunder påverkas av störning på elnätet i samband med skarvning.
Vid frågor kontakta Umeå Energis Driftcentral på telefonnummer 090-160040.
Tack för visad Hänsyn,
Umeå Energi Elnät AB.
14-12-17
Extra öppet på ÅVG
Lördag den 27 december är det extra öppethållande på ÅVG kl 10-13. Passa på att lämna julklappspapper och annat skräp istället för att fylla sopställen med papper. [Läs mer]
14-12-17
Info från affären
Tider för öppethållande och systembeställningar under helgerna. Läs mer på affärens webplats.
14-12-17
Påminnelser
Lördag den 13 december är det nästa öppethållande på ÅVG kl 10-13 och jullunchen kl 13.00. Det innebär att du hinner besöka ÅVG före jullunchen som börjar kl 13.
14-12-09
Ändrade skatteregler för bränsle till skepp och båtar
Skattebefrielsen för bränsle i luftfartyg, skepp och båtar ska begränsas. Det föreslår regeringen i en remiss som lämnats till lagrådet idag.

Förslaget tydliggör att skattefriheten endast gäller när luftfartyget, skeppet eller båten används för transport av passagerare eller varor mot ersättning, för tillhandahållande av tjänster mot ersättning, för användning av myndigheter eller på uppdrag av myndigheter eller för yrkesmässigt fiske. Även frivilliga försvarsorganisationer föreslås få förbruka skattefritt bränsle. Dessutom föreslås att andra ideella organisationers förbrukning av bränsle ska vara skattebefriad när de utför sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet eller övar och utbildar sig för sådan verksamhet. Förslaget är en anpassning till EU-rätten och föranleder en ändring i lagen om skatt på energi. Skattebefrielsen åstadkoms på samma sätt som tidigare. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
14-12-04
Info från IS-gruppen
Läs mer på IS-gruppens websida.
14-12-03
Påminnelser
Lördag den 13 december är det nästa öppethållande på ÅVG kl 10-13 och jullunchen kl 13.00. Det innebär att du hinner besöka ÅVG före jullunchen som börjar kl 13.
14-12-03
Fråga till fritidsboende: Barn till luciatåget?
Finns det några barn eller kanske barnbarn till fritidsboende, som vill vara med i Luciatåget vid Jullunchen på Prästgården lördag den 13 december? Kontakta Lena Egnell så snart som möjligt på tel 070-6274974 eller e-post lena.egnell@umea.se.
14-12-01
Info från SRF
SRF:s Leaderprojekt "Skärgårdsleader" ordnar slutkonferens på Orust den 17-18 december.
[Läs mer]
14-11-27

Info från IS-gruppen
Läs mer på IS-gruppens websida.
14-11-27
Jullunch
Här finns nu mer info [Läs mer].  
14-11-16

Info från UmEva
Tisdag den 18 nov kl 7-20 och onsdag den 19 nov kl 7-19 stängs vattnet av på Holmön för spolning av ledningsnätet. [Läs mer]
14-11-13

Jullunch
Det blir traditionsenlig jullunch lördag den 13 december. Anmälningslista finns på sffären. Mer info kommer senare.  
14-11-13

Efterlysning
Det finns ett gammalt foto med en stor grupp Holmöbor på ett militärmöte i Holmsund 1914. Åke Sandström har sett det hos flera "på byn", men han undrar var? Är det någon som känner med sig att de vet var fotogrtafiet kan finnas, hör i så fall av dig? [e-post
14-11-08

Påminnelse om SRFs Representantskapsmöte
Nu till helgen 8-9 november håller SRF representantskapsmöte. Holmön kommer att vara representerat av minst två delegater.
14-11-06
Info från SRF
SRF:s Leaderprojekt "Skärgårdsleader" ordnar slutkonferens på Orust den 17-18 december.
[Läs mer]
14-11-27

Info från IS-gruppen
Läs mer på IS-gruppens websida.
14-11-27
Jullunch
Här finns nu mer info [Läs mer].  
14-11-16

Info från UmEva
Tisdag den 18 nov kl 7-20 och onsdag den 19 nov kl 7-19 stängs vattnet av på Holmön för spolning av ledningsnätet. [Läs mer]
14-11-13

Jullunch
Det blir traditionsenlig jullunch lördag den 13 december. Anmälningslista finns på sffären. Mer info kommer senare.  
14-11-13

Efterlysning
Det finns ett gammalt foto med en stor grupp Holmöbor på ett militärmöte i Holmsund 1914. Åke Sandström har sett det hos flera "på byn", men han undrar var? Är det någon som känner med sig att de vet var fotogrtafiet kan finnas, hör i så fall av dig? [e-post
14-11-08

Påminnelse om SRFs Representantskapsmöte
Nu till helgen 8-9 november håller SRF representantskapsmöte. Holmön kommer att vara representerat av minst två delegater.
14-11-06
Info från kyrkan
Söndag den 16 november kl 11.00 är det Byabön på Prästgården.
14-10-29

Info från IS-gruppen
Läs mer på IS-gruppens websida.
14-10-21
Info från affären
Påminnelse om städdagen den 11/10. Läs mer på affärens websida.
14-10-08
Info från SRF aktiviteter på Visingsö under förra veckan
Under torsdagen hölls ett seminarium om IT-kommunikation
Idag finns gratisprogram för effektiv kommunikation. Skype är ett gratis program som kan laddas ner från nätet (www.skype.com). Med det programmet kan man koppla upp sig mot upp till 10 personer samtidigt för gruppsamtal med bild och ljud eller bara med ljud. Det är också helt kostnadsfritt att koppla upp sig. Skype kan således användas för gratis samtal med en person eller för gruppsamtal. Vid samtal kan man också vilja diskutera olika dokument. Man kan då skapa ett Google-konto (www.google.com) och logga in för att använda Googles tilläggsprogram som t ex Google Drive där man kan spara filer i det s k Molnet. Det finns också ett tilläggsprogram, Google Document, som kan användas för att skriva texter tillsammans. Alla som är anslutna kan se och arbeta i dokumentet samtidigt. Detta är också gratis. Genom att använd Skype och Google dokument kan man gratis både prata och se varandra, samtidigt som alla kan se och arbeta i ett gemensamt dokument i realtid.
Energi- och miljögruppen
Under lördag och söndag höll gruppen ett arbetsmöte. Gruppen diskuterade utfallet av den arbetsplan som upprättades vid mötet på Zinkensdamm. Vi kunde konstatera att det mesta hade klarats av och kommer att sammanfattas i ett dokumnet till Representantskapsmötet i november. Smilegove projektet diskuterades också. Tyvärr kunde i projektledaren närvara somplanserat men via telefon kunde vi planera för ett studiebesök på Samsö i Danmark och vidare presentationsdokument för de svenska öar som är med, Holmön, Vinön, Visingsö och Hven. Under söndagen gjordes ett studiebesök till Energikullen i Katrineholm. Energikullen är en park där det finns ett otal antal utrustningar för produktion av förnyelsebar el. Där finns olika varianter av solcellssystem för elproduktion, olika typ av växelriktare, solfångare, solföljare, självförsörjande växthus, plushus, olika typer av vindsnurror för mickro- och miniproduktion av el. Parken ägs av företaget Egen El AB som ägs av ETC-gruppen. I parken produceras ca 250 000 - 300 000 kWh per år. Läs mer om [ETC] [EgenEl] [Energiparken]
14-10
-07

Mer info om vindkraftprojektet
Kompletterande material till samrådet. Läs mer på websidan.
14-10-01
Skärgårdsbryggan lägger ner
Som en del kanske redan sett, Skärgårdsbryggan (inforutan ovan) kommer att lägga ner sin verksamhet från årsskiftet. [Läs mer]
14-09-30
SRF-möten
Holmön är representerat vid SRF semainarium om IT-kommunikation den 2 oktober och vid SRFs arbetsgrupp om Energi och miljö den 4-5 oktober. En kortfattad rapport kommer senare.
14-0
9
-28

Info om vindkraftprojektet
Läs mer på websidan.
14-09-26
Info från Telia
En utbyggnad av 4G (som används för surf/internet) över hela norra delen av Holmön är planerad till sista kvartalet 2014, det vill säga mellan oktober-december. Även en utökning av den befint-liga 2G nätet (som främst används för samtal/sms) är planerad under samma tid.
När det gäller signalstyrka över Holmön så rekommenderas telefoner med bra signalstyrka, exem-pelvis från tillverkaren CAT som finns att inhandla från "vanliga" elektronikbutiker (exempelvis Siba, Elgiganten, osv.).
Utöver telefonerna i sig är det i princip ett krav att man ser att man låser sitt telefon på endast 2G nätet oavsett var man befinner sig på Holmön.
Detta då alla telefoner från fabrik är inställda på att välja 3G i första hand vilket leder till problem då det inte finns ett 3G-nät på Holmön alls.
För ett iPhone så låser man telefonen på endast 2G på nedanstående vis:
1. Klicka på "Inställningar"
2. Klicka på "Operatör"
3. Bocka av "Auto" (Så att det inte är grön/blåmarkerat)
4. I den operatörlistan som laddas (kan ta upp till ett par minuter) välj "Telia 2G" eller "Telia GSM"
Om man har en annan typ av telefon så kan man kostnadsfritt (endast minuttaxa och inga ytterligare avgifter) ringa direkt till telefonens tillverkare för steg-för-steg guidning på hur man låser telefonen på endast 2G.
Nedan följer supportnummer till ett par kända tillverkare:
Samsung: 0771-7267864
Sony: 013-244500
LG: 0770-545454
HTC: 020-980788
Jag hoppas att ovanstående information kommer till användning för dig och övriga på Holmön.
Med Vänliga Hälsningar
Mani Hammerholm
Telia Support

14-09-23
Info från affären
Påminnelse om städdagen den 27/9. Läs mer på affärens websida.
14-09-22
Ändrad dag på ÅVG
Nästa dag för öppethållande på återvinningsgården ändras från lördag 20 september till söndag den 21 september. Samma öppettid d v s 10.00 - 13.00.
14-0
9
-13

Fjäderäggs fågelstation 30 år
Den 20 september frirar Stora Fjäderäggs fågelstation 30-års jubiluem.
14-0
9
-11

HUF Årsmöte
HUF håller årsmöte den 28 septemeber kl 11.00 på Prästgården. [Läs mer]
14-0
9
-08

Nytt från Bilprovningen
Efterkontroller den 18 september 9.00 - 16.00. [Läs mer]
14-09-04
Info från affären
Nya öppettider fr 1/9. Läs mer på affärens websida.
14-08-30
Info från HAEF och affären
Välkomstfest för nya föreståndaren, Jorik Otterbjörk. Städdagar i höst.
Läs mer på affärens websida.
14-08-27
Fler vattenstopp v 34-40
Under vecka 34-40 kommer avslutande installationsarbeten i vattenverket att utföras. Under dessa veckor kan det förekomma kortare avbrott i vattenleveransen (ca 30 minuters stopp).
14-08-20
Vattenavstängning
UmEva kommer att stänga av vattenförsörjningen på torsdag 21 augusti mellan kl 9.00 och kl 12.00. Läs mer.
14-08-19
Påminnelse
Bilprovningen kommer i morgon.
14-08-19
Info från Garageföreningen
Läs mer på Garageföreningens websida.
14-08-19
Info från HAEF och affären
Lunch på affären.
Läs mer på affärens websida.
14-08-14
Info från IS-gruppen
Läs mer på IS-gruppens websida.
14-08-14
Ändrad öppettid
Torsdag den 14 augusti har Holmöns Återvinningsgård (ÅVG) ändrat öppethållande till 10-12.
14-08-11
Årsstämma
Holmöns Älgjaktlag håller årsmöte i Älgslakteriet Söndag den 17 augusti kl 12.00.
14-08-11
Info från HAEF och affären
Nya öppettider fr 11 aug.
Läs mer på affärens websida.
14-08-06
Ö-loppet inställt
Ö-loppet är inställt p g a för få anmälda
14-07-28

Vattenbrist på Holmön
Nu råder vattenbrist på Holmön. Mer vatten förbrukas än vad som kan fyllas på i reservoaren. Vattnet komemr därför att tas slut. Var försiktig med förbrukningen så räcker vattnet längre. Går det inte att hålla trycket kommer i första hand distribution till Holmöns vattenföreningar att stängas för att bibehålla trycket i den kommunala ledningen.
14-07-23

Eldningsförbud
Nu råder eldningsförbud på Holmön p g a det torra vädret. Det innebär att man inte får elda med ved, varken i naturen eller anlagda eldstäder utomhus. Grillkol i grill eller anlagd eldstad är däremot tillåtet. Förbudet gäller tillsvidare.
14-07-23

Holmöveckan
Norrlandsvecka Holmön har bytt namn till Holmöveckan och är 19-27 juli. Programmet är nu klart och Holmöveckan har en egen webplats. Läs mer om alla aktiviteter på Holmöveckans webplats.
14-07-16

Ändrad dag för ÅVG
På grund av Visfestivalen ändras dag för öppethållande på Återvinningsgården från lördag den 26 juli till torsdag den 24 juli. Samma öppettid d v s 10.00 - 13.00.
14-07-13

Info från Holmö Sommarteater
Läs mer på Holmö sommarteaters webplats
14-07-13

Info från HUF
1. Sommargrillmöte. OBS! Ändrat datum från 16 juli till 17 juli, för att inte kollidera med Pangets Taco-buffé 
Läs mer om grillmötet.
2. Bussbeskrivning. För att underlätta för bussresenärer har vi skrivit en lathund för de bussanslutningar som finns under sommaren. Om bussanslutningen av någon anledning inte fungerar är det bra om ni ringer Länstrafiken så de får veta. Vi skulle även vilja veta det för att kunna föra diskussionerna vidare vid träffar med trafikplanerarna.
Meddela Lena Egnell via mail Lena.egnell@umea.se eller lägg en lapp i hennes postfack på affären.
Läs bussbeskrivning.
Turlista linje 118.
Turlista linje 171.
Turlista linje 12.
14-07-09
Info från HAEF och affären
Ny föreståndare.
Läs mer på affärens websida.
14-07-08
Holmön Seajazz - extra färja till Holmön på söndag kl 1200!  
En extrafärja kommer att sättas in från Norrfjärden till Holmön även på söndag den 6.7,
kl 1200, inför konserten med Jonas Knutsson, Mats Öberg och Lena Willemark i Holmö kyrka. Ingen entréavgift tas till denna konsert, men det är möjligt att lämna frivilliga bidrag till Holmön SeaJazz. Konserten kommer att bli något senarelagd, till kl 1330, eftersom artisterna kommer med extrafärjan. På lördag 5.7 går som tidigare meddelats extrafärjan till Holmön och SeaJazz-konserterna kl 1300. Alla färjor till Holmön är kostnadsfria för resenärerna.  Mer info på http://www.seajazz.se
14-07-
03
 
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2016-01-17.
© HUF
Webmaster