Äldre nyheter

Första halvåret 2007 
i omvänd kronologisk ordning

07-06-27
Dricksvatten från Holmöns vattenverk

UMEVA har under hösten 2006 och våren 2007 utfört extra kontroller på det kommunala dricksvattnet på Holmön med anledning av anmärkningar på resultatet
av provtagningarna.
Provtagningarna har visat att dricksvattnet är tjänligt med anmärkning pga förhöjda halter av mikroorganis-mer. Dessa förknippas ej med hälsomässiga problem. En sannolik källa till de förhöjda halterna är råvatten-källan till vattenverket samt låg omsättning på ledningsnätet vintertid.
Ombyggnader i vattenverket har visat på förbätt-ringar men ej helt avhjälpt den förhöjda halten. Vid testperioder med klorering har halterna minskat till under livsmedelverkets gränsvärden. 
För att komma tillrätta med problemet så avser UMEVA därför att införa kontinuerlig klorering av dricksvattnet med start 2007-06-28. Detta kan
medföra viss lukt och smak av klor, vilket är helt ofarligt.
Uppföljning med extra provtagningar på ledningsnätet kommer att genomföras för att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet. En fördjupad studie av råvatten-kvaliteten och beredningsprocessen kommer att göras i syfte att optimera kvaliteten på dricksvattnet.
Vid frågor, var vänlig kontakta vår kundtjänst: 090-16 19 00 eller umeva@umea.se

07-06-26
Uppdatering av sammanställningen av Förbindelsen
Umeå-Färjan

Det hade smugit in sig ett fel i sammanställningen av förbindelsen mellan Umeå och Holmön. Felet är nu korrigerat och den uppdaterade sammanställningen kan laddas hem som PDF-fil.

07-06-24
Strömavbrott

Umeå Energi meddelar att det kommer att bli ett strömavbrott på norra delen av Holmön mellan 9.00 - 15.00 på måndag den 25 juni. Ledningarna ska av säkerhetsskäl betraktas som strömförande under avbrottet.

UmEva meddelar att även vattenverket kommer att vara stömlöst varför vattenleveransen inte kommer att vara igång. Boende uppmanas därför att i förväg tappa upp det vatten som behövs under dagen. Samtliga kranar skall vara stängda under stömavbrottet. 

07-06-19
Fler boenden för postroddare
Skolan ska byggas om och det går inte att inkvartera lika många roddare där som vanligt. Postroddsföreningen efterlyser därför hjälp med boende för våra finska gästande båtlag.

Båtarna ankommer Byviken sent lördag em och vid ankomsten serverar Postroddsföreningen middag till alla båtlag. Därefter transporteras båtlagen med sin packning till sina förläggningar. Under kvällen pågår aktiviteter i Byviken. På söndag morgon serverar Postroddsföreningen frukost till båtlagen. Därefter vändernroddarna hemmåt.

Många familjer här på Holmön erbjuder sovplatser till roddare och har på det sättet knutit närmare vänskapsband med våra finska gäster. De tar regelbundet emot samma båtlag och ser fram emot postrodden varje år.

Vill du pröva att ta emot gästande roddare? Roddarna har egna sovsäckar med sig så det innebär att tillhandahålla enkla sovplatser, t ex madrasser på golvet, under en natt. Har du tillgång till dusch är detta uppskattat. Finns det inte, så duger även duscharna i Byviken. Roddarna är väl införstådda med detta och förväntar sig inget extra utöver en enkel sovplats.

Vill även du lära känna några av våra finska gäster lite närmare, kontakta i så fall Gustaf eller Lena Egnell, tel 090-55169. 

07-06-19
Behöver du ved?

Ängesöns Vägsamfällighet behöver hjälp med dikesröjning längs vägen på Ängesön. De som röjer kan behålla virket som ved. Små som stora arbetsinstaster är välkomna. Kontakta Valter Holmberg, tel 090-55004; 070-3669581 för mer information.

07-06-18
Strömavbrott

Umeå Energi meddelar att det kommer att bli ett strömavbrott på Holmön mellan 9.00 - 15.00 på onsdag. Ledningarna ska av säkerhetsskäl betraktas som strömförande under avbrottet.

UmEva meddelar att även vattenverket kommer att vara stömlöst varför vattenleveransen inte kommer att vara igång. Boende uppmanas därför att i förväg tappa upp det vatten som behövs under dagen. Samtliga kranar skall vara stängda under stömavbrottet. 

07-06-18
Arbete på affären

HAEF meddelar att det fortfarande finns många arbetspass som inte bokats. Det är speciellt viktigt med lastning i Norrfjärden vid morgonturen måndagar onsdagar och fredagar.

07-06-14
SeaJazz info

IDEL, ÄDEL .......
.......om dock ej adel (enligt Riddarhusets regler) så dock swingveteraner kommer till 2007-års SEAJAZZ på Holmön. I år den 6-8 Juli. Läs mer

07-06-13
Bättre mobiltäckning
Igår moterades nya antenner för det mobila telefonnätet i masten på Strandberget. De nya antennerna har riktats mot söder och väster. Det innebär att mobiltelefon täckningen är mycket bättre på södra delarna av Holmöarna. Ett enkelt test i kväll visade att två olika standard mobiltelefoner hade godtagbar täckning hela vägen ner till Rössgrundet när de fanns inne i en bil (1-2 punkter på en skala med 5 punkter). Utanför bilen var täckningen ännu bättre (2-3 av 5).
07-06-09
Skolavslutning
Det blir skolavslutning i Kyrkan den 12 juni kl 9.30.  Föräldrar och bybor är välkomna till avslutningen och efterföljande fika på skolan.
07-05-25
Förbindelsen
Umeå-Färjan
Länstrafiken trafikerar sträckan Umeå - Sävar - Norrfjärden med busslinje 118/119. Ladda ner turlista i pdf-format. Det finns dock inte bussförbindelse till alla färjeturer utan trafiken kompletteras med s k ringbil eller taxi. Det kan vara svårt att ur tidtabeller mm utröna hur förbindelserna är. Av den anledningen har vi gjort en sammanställning över hur förbindelserna är till varje färjetur. Denna sammanställning finna att ladda ner som PDF-fil.
07-05-21
Boka tid för ideelt arbete
Bokningsschemat för sommarens ideella arbete på affären finns nu på webben. Läs om arbetsuppgifterna. Passa på att boka tid för din arbetsinsats.
07-05-21
Boka tid för bilbesiktning
Besiktning 28-29 augusti på Brandstationen. Endast bokade bilar. Bokning kan göras mellan 8.00-15.00 på tel 090-771280.
07-05-16
Färjan reparerad
Färjan är nu reparerad och första em turen avgår från Holmön 15.00 och från Norrfjärden 16.00. Andra turen avgår 17.00 från Holmön och 18.00 från Norrfjärden. 
07-05-16
Kommunikationerna
Färjan har inte gått över till Norrfjärden idag p g a vädret utan repareras på Holmön av personal som transporterats ut till ön på fm. Vidar III kommer inte att komma upp idag p g a vädret. Om inte färjan kan lagas i dag kan Vidar III tidigast komma i morgon. 
07-05-15
Inställda färjeturer
p g a tekniska fel
På grund av tekniska fel är eftermiddagsturen idag tisdag och morgonturen i morgon onsdag inställda. Färjan har problem med styrningen och kommer att avgå utan passagerare till Norrfjärden i morgon onsdag för reparation. Man undersöker möjligheten att vid behov kunna sätta i Vidar III som ersättningsfärja fr o m sena em turen i morgon onsdag. 
07-05-14
Öppettider
Läs om affärens öppettider under Kristihimmelsfärdshelgen
07-05-13
Resa
Sävar -Holmöns Församling inbjuder till församlingsresa. Resan går med buss mot Örnsköldsvik med besök i Själevad med omnejd. Buss avgår från kyrkan i Sävar torsdag den 14 juni kl 8.45. Åter i Sävar vid 17-tiden. Egen avgift 100 kr. För det priset ingår mat, kaffe och entréavgifter. Anmälan senast den 3 juni till Barbro Jonsson tel 090 712754 el 0730 248455.
07-05-12
Ledig tjänst
Monika Viklund slutar efter sju år sin tjänst som föreståndare på Kaplangården och blir diakon i Bygdeå.
Kaplangården behöver i första hand en vikarie från 1 sept. till 31 dec, ev tillsvidareanställning.
Är du intresserad - hör av dig till Elise Tegström 090- 550 43 eller Bengt Bäckström 070- 30 67 674.
07-05-11
Duschhuset
Duschhuset/Tvättsugan öppar redan den 15 maj, dvs två veckor tidiagre än vanligt. Kostnaden för duschen har höjts från 5 kr till 2 x 5 kr samtidigt har tiden  utökats från 4 till 5 min. Normalsäsongen är t o m 31 augusti. Öppethållande efter detta datum meddelas senare.
07-05-08
Påminnelse
Det är brandövning för Holmöns brandvärn på lördag den 12 maj kl 10.00 vid Brandstationen.
07-05-08
Postrodden
Nu finns anmälningsblanketter för årets postrodd tillgängliga på Holmöportalen [Läs mer ].
07-05-08
Extra färjeturer
Det blir en extra färjetur idag den 8 maj med avgång från Holmön kl 9.00 och från Norrfjärden kl 13.00.
07-05-05
Info om Återvinningsgården
Nu finns länk på Holmöportalens startsida till information om Återvinningsgårdens med bl a öppettider
07-05-04
UmEva informerar
UmEva informerar om att kloreringen av vattnet kommer att trappas ner under maj [Läs mer ]
07-05-02
Bilder från Majbrasan
Årets majbrasa i Byviken lockade 62 deltagare. Det hela inleddes med sång och därefter steg lågorna mot skyn.
07-04-30
Bilder från Påsklunchen
Se bilder från påsklunchen i år.
07-04-28
Majbrasan
Årets majbrasa blir nere i Byviken nedanför duschhuset. Brasan tänds kl 19.30. Ta gärna dit brännbart material utan metall eller plast, t ex ris, virke utan spik. Inga möbler frå tas dit för att brännas.
07-04-28
Färjan på måndag
På måndag Valborgsmässoafton går färjan som vanligt d v s två turer på em.
07-04-25
Extra färjeturer
Det blir en extra färjetur idag den 25 april med avgång från Holmön kl 10.00 och från Norrfjärden kl 13.00.
07-04-24
Extra färjeturer
Det blir en extra färjetur idag den 24 april med avgång från Holmön kl 11.30 och från Norrfjärden kl 14.30.
07-04-11
Extra färjetur
Det blir en extra färjetur idag den 11 april med avgång från Holmön kl 11.00 och från Norrfjärden kl 15.30.
07-04-10
Påskfesten
Påskfesten hölls i år uppe bakom skolan. Över 100 personer deltog. Bilder kommer inom kort.
07-04-04
Skrivelse till minister Åsa Torstensson
Vid de HUF-möten som hållits utsågs en grupp som fick till uppgift att skriva en skrivelse till Infrastrukturminister Åsa Torstensson med våra synpuinkter på Thage G Petterssons förslag till förhandlingslösningom Holmötrafiken [Läs mer ].
07-04-04
Klorering
UmEva informerar om att vattnet kommer att kloreras under påsk [Läs mer ]
07-04-04
Färjan under påsklovet
Färjeturerna kl 14.30 från Holmön och 15.30 från Norrfjärden är inställda den 11 och 12 april p g a skollov.
07-04-02
Affären i påsk
Läs om affärens öppettider i påsk.
07-04-02
Årsmöte
Postroddsföreningen påminner om årsmötet som hålls Påskdagen kl 19.00 på skolan.
07-03-28
Färjan reparerad
Nu är färjan reparerad och går på tidtabell. Tyngre gods kan nu åter bokas.
07-03-27
Färjetur
Färjan avgår från Norrfjärden till Holmön kl 14.00. Därefter gäller normal turlista. Endast handbagage.
07-03-26
Inställd färjetur
Färjeturen i morgon tisdag kl 8.00 från Norrfjärden till Holmön är inställd p g a reparationer av färjan.
07-03-22
Möte om Byviken
Byviken Holmön Ekonomisk förening kallar till stormöte fredag den 6 april kl 13-15. [Läs mer ]
07-03-22
Möte om kommunikationerna igen
HUF kallar till ett nytt möte på söndag den 25 mars kl 13.00 om kommunikationerna för att redogöra för mötet med Thage G Pettersson den 19 mars. [Läs mer ]
07-03-19
Färjan igång igen
Under dagen har isränna brutits i V Kvarken för färjeleden och färjan kommer att avgå från Holmön kl 16.30 och från Norrfjärden kl 17.30. Fr o m tisdag går färjan på tidtabell.
07-03-19
Helikopter sen
På grund av snöfallet kommer morgonens helikoptertransport att försenas.
07-03-16
Hydrokopter i helgen
Hydrokoptern är nu reparerad och kommer att vara i trafik under helgen och fram till färjan kommer igång. Som tidigare aviserats blir det helikopter på måndag om det är flygväder. Info om tider och platsbokning via Peter Tornberg, tel 070-6908503.
07-03-15
Helikopter
Det blir helikopter transporter på fredag och måndag. Info om flygtider och platsbokning via Peter Tornberg, tel 070-6908503.
07-03-15
Isränna bryts för färjan
Avlysningen av V Kvarken är nu upphävd och isränna kommer att brytas under måndag 19 mars för att öppna färjeleden.

Man har dock problem med färjan. En remskiva har spruckit. Man försöker svetsa den. Lyckas detta kan brytning av ränna ut ur Norrfjärden ske under måndag. Måste skivan bytas kan en ny levereras först på tisdag varför rännan i så fall inte kan brytas förrän tidigast på onsdag.

07-03-12
Möte om kommunikationerna
HUF kallar till ett allmänt möte på skolan lördag den 17 mars kl 15.00 för att sammanfatta intrycken från svävarvisningen och det förslag till kommunikationslösning som Tage G Pettersson förhandlar om.
07-03-12
Inga kommunkationer
Det blir inga kommunikationer med fastlandet tisdag och onsdag. På torsdag och fredag blir det helikoptertransport. Info om flygtider och platsbokning via Peter Tornberg, tel 070-6908503.
07-03-12
Visning av svävare
Vägverket, tillsammans med marinens amfibiestyrka (AMF), visade upp en alldeles ny svävare, en Griffon 8100TD. Det är tredje generationens svävare och den första i denna storlek som levereras till Europa. AMF har köpt tre maskiner och detta är den första som nu är under leveranstest. På sin väg till Luleå stannade man till vid Norrfjärden och Holmön för att visa upp svävaren. Maskinen tar en last på ca 10 ton och har en lyfthöjd på 1.25 m. Med två oberoende och korskopplade 1000 hk dieselmotorer samt ställbara drivpropellrar är manöverbarheten god. Ett vajersystem gör det möjligt att ändra kjolen bredd så att maskinen kan lutas och underlätta svängar. Lämplig fart är 20-30 knop och maxfart över 50 knop. Maskinen är ännu inte testad i hög sjö (mer än ca 1.5 m) och inte heller i riktigt besvärliga isförhållanden. Testerna pågår ännu en månad. Det kan därför vara svårt att avgöra hur väl denna svävare skulle fungera på Holmöleden. Se även ett videoklipp (850 KB).
 
Griffon har tagit fram ett förslag till hur en svävare för Holmöleden skulle kunna utrustas, med ett öppet lastdäck för en bil samt en salong för 60 passagerare. (se PDF-fil )
07-03-11
Helikopter i morgon
Det blir helikoptertransport imorgon med start kl 7.00. Platsbokning görs med Peter Tornberg, tel 070-6908503. Peter har även info om flygtider för eftermiddagen.
07-03-09
Helikopter i em
Det blir helikopter i em med start kl 17.00. Platsbokning görs med Peter Tornberg, tel 070-6908503. 
07-03-08
Hydron trasig
I dag under fm gick hydrualiken på hydrokoptern sönder och kommunikationen inställdes. Det blir ingen em-tur idag eller fm i morgon. Man undersöker möjligheten att flyga helikopter på ferdag em.
07-03-05
Visning av svävare
Vägverket Färjerederiet har nu fått en unik möjlighet att via Försvarets materielverk och AMF 1 på Berga visa upp en tung svävare på plats vid den tänkta sträckningen mellan Norrfjärden och Holmön. Svävaren, en Griffon 8100, är i prestanda och storlek en tänkbar svävare för Holmötrafiken, naturligtvis då anpassad för passagerartrafik. [Läs mer ]
Tid: Måndagen den 12 mars klockan 13.00 för intressenter på fastlandssidan. Plats: Norrfjärden
Tid: Måndagen den 12 mars klockan 15.00 för intressenter på Holmön. Plats: Byviken på Holmön

Har du inte möjlighet att vara med men är intresserad och har frågor kan du maila dina frågor till Olle Nygren så kommer de att framföras och svaren redovisas här på Holmöportalen tillsammans med en sammanfattning av intrycken från visningen.
07-03-02
Driftstörning
Det har varit en driftstörning på Holmöportalen som inte kunde nås under em i går och fm idag. Nu fungerar det som det ska.
07-03-02
Ingen helikopter än
Dimman stoppade helikopterflygningen idag på förmidagen fram till 9.30.
07-03-01
Ingen helikopter under sportlovet
OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Kommunen har meddelat att man inte kommer att ordna några helkopterturer under vecka 10 som är sportlovsveckan.
07-02-28
Skoterleden stoppad tillsvidare
Idag konstaterade Ispatrullen att att isen inne i Norrfjärden blivit något ytterligare försämrad. Av den anledningen stoppar man nu stakningen av skoterleden tillsvidare. Ingen riktig kyla är att vänta under den närmaste tiden. Det kommer således inte att bli någon skoterled under sportlovet.

Detta innebär att trafiken kommer att upprätthållas under med helikopter måndag, torsadag poch fredag samt med hydrokopter under tisdag, onsdag lördag och söndag.

07-02-26
Skoterleden dröjer
Idag konstaterade Ispatrullen att det finns ett område med is tunnare än 20 cm innanför Pannan. Det innebär att man inte kommer att kunna öppna skoterleden som planerat.

Detta innebär att trafiken kommer att upprätthållas under med hydrokopter under tisdag och onsdag.

07-02-25
Hydrokopter i em
Det blir hydrokoptertransport i em. Platsbokning görs med Peter Tornberg, tel 070-6908503.
07-02-24
Kommunikationerna den närmaste tiden
Idag är det ingen förbindelse över Kvarken p g a vädret. På söndag kommer Ispatrullen att undersöka om isen har blivit tjock nog för att staka ut skoterleden. Kan leden stakas börjar vintertrafiken med skoter på söndag em. I annat fall blir det transport med hydrokopter söndag kväll. På måndag blir det helikopter transport med Kallaxflyg. Det är vad som är beslutat hittills.
07-02-23
Helikopter i em
Det blir helikopter i em med start ca kl 15.00.
07-02-23
Ingen helikopter idag på morgonen
Den kalldimma som varit på morgonen vid Alvik och som finns söderut kan orsaka nedisning och därför är helikopterflygnien idag på förmidagen inställd. Prognosen för resten av dagen är inte lovande och det är därför osäkert om det blir någon flygning i em. Beslut tas efter kl 13.00.
07-02-22
Ingen helikopter nästa vecka
Personalen på Lapplandsflyg ska besöka en flygmässa i Florida och det finns ingen helikopter i Umeå tillgänglig för transporter nästa vecka. Kommunen undersöker alternativa lösningar i händelse av att skoterleden inte kan öppnas under helgen.
07-02-21
Färjan läggs upp i Norrfjärden
Färjan kommer att läggas upp för vintern i Norrfjärden att underlätta de undehållsarbeten som ska utföras under vintern.
07-02-20
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 21 februari.
07-02-20
Färjan slutar för säsongen
I morgon onsdag den 21/2 är sista dagen för säsongen med färjan. Från och med torsdag den 22/2 tar Kommunen över trafiken. Måndag, torsdag och fredag blir det helikopterturer samt tisdag, onsdag, lördag och söndag blir det transport med hydrokopter fram till dess skoterleden kan stakas på isen. Platsbokning görs med Peter Tornberg, tel 070-6908503.
07-02-19
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 20 februari.
07-02-18
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 19 februari.
07-02-15
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 16 februari.
07-02-14
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 15 februari.
07-02-13
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 14 februari.
07-02-12
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 13 februari.
07-02-11
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 12 februari.
07-02-08
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti den 9 februari.
07-02-07
Tidigare avgång
Holmöfärjan avgår från Holmön kl 6.30 i morgonbitti.
07-02-07
Fel i media om färjan
Uppgiften om att Holmöfärjan ställer in för vintern fr o m måndag morgon är fel. Vägverkets Trafik-informationscentral (TIC-en) meddelar att fortsätter att gå så länge isförhållandena medger att trafiken kan upprätthållas.
07-02-06
Försöket lyckades
Man gjorde ett lyckat försök att bryta upp en ränna ut ur Byviken före ordinarie avgång och kl 7.45 avgick färjan från Holmön och anlände till Norrfjärden kl 9.00. Em turen gick i stort sett på tidtabell.
07-02-06
Försök med färjan
Man gör ett försök att gå morgonturen med färjan kl 7.00. Det är dock fortfarande svåra isförhållanden.
07-02-05
Färjan inställd
Färjan är inställd tillsvidare på grund av ishinder.
07-02-04
Senare avgång med färjan
Färjeturen från Norrfjärden idag kl 10.00 förskjuts ytterligare och beräknas kunna avgå kl 12.00.
07-02-03
Senare avgång med färjan
Färjeturen från Norrfjärden i morgon kl 10.00 förskjuts till kl 11.15 p g a reparationsarbete
07-01-30
Yttrande över att Holmöfyrar släcks
HUF har, tillsammans med nya hamnföreningen och närigsidkare med behov av fyrarna inte släkts, skrivit ett yttrande över förslaget där man framhåller behovet av att fyrarna på Holmön inte släcks.
[Läs hela remissvaret ]
07-01-23
Holmöfyrar släcks
I en remiss anger Sjöfartsverket att man vill släcka ett antal fyrar längs kusterna. Man vill släcka fyrar i den omfattningen att man vid färd längs kusten alltid ska kunna se minst 1 fyr. Kring Holmön föreslår man att fyrarna på Stora Fjäderägg och Holmögadd släcks. Motivet är att fyrarna inte längre fyller någon funktion för handelssjöfarten. Kvar kring Holmön blir då enbart Berguddens fyr. Synpunkter på remissen ska vara Sjöfartsverket tillhanda senast den 31 januari 2007 på adress:
Sjöfartsverket
Samhälle & Sjöfart
601 78 Norrköping
07-01-23
Israpporten startar
Fr o m idag börjar säsongens israpport
07-01-20
Färjan ingång igen
Fr o m morgonturen idag går färjan som vanligt igen.
07-01-19
Färjan inställd
Em-turen med färjan idag kl 16.00 från Holmön och turen 17.00 från Norrfjärden är inställda på grund av dåligt väder.
07-01-19
Färjan inställd
Morgonturen med färjan idag kl 7.00 från Holmön och kl 8.00 från Norrfjärden är inställda på grund av dåligt väder.
07-01-18
Färjan inställd
Em turen med färjan idag kl 16.30 från Holmön och turen 17.30 från Norrfjärden är inställda på grund av dåligt väder.
07-01-15
Hamnföreningen
Styrelsen för hamnföreningen meddelar nu att föreningens bildande har godkänts och registrerats av Bolagsverket. Då det tänkta namnet (Holmö hamn ek för) inte godkändes av Bolagsverket. Det var för likt ett redan registerat namn så beslöt styrelsen i samråd med Bolagsverket att ändra föreningens formella namn till "Byviken Holmön ekonomisk förening".

OBS! Det innebär bl a att det tidigare kontonummer som meddelats nu inte gäller.
Nu gäller följande bankgironummer: 5420-1033. Styrelsen uppmanar nu samtliga medlemmar att betala in sin insats på 500 kr på ovan Bg-nummer. För att hålla nere kostnaderna kommer inledningsvis inga andra utskick från styrelsen än via Holmöportalen. Årsavgiften för 2007 är ännu inte fastställd. Styrelsen återkommer med uppgift om årsavgiften när den är fastställd.

OBS! Glöm inte ange namn och adress på Bg-talongen eller i meddelandefältet vid betalning via internet.

 
 

Överst på sidan

  Tillbakatill Portalen


Sidan uppdaterades senast: 2011-02-23
© HUF
Webmaster