Holmöns Föreningar 
Här har alla föreningar på Holmön möjlighet att marknadsföra sin verksamhet och sina aktiviteter. Varje förening ansvarar själv fullt ut för innehållet på sina sidor. 


HUF övervakar däremot att innehållet uppfyller de etiska krav som ställs för denna webplats, d v s ingen rasism, porr eller annat kränkande innehåll eller direkta länkar till websidor med sådant innehåll. Upptäcks brott mot HUF etiska regler kan företaget avstängas. Anmälan om misstänkt brott mot reglerna kan ske till HUF:s Webmaster.

Some organisations may have web pages in English

 

Föreningar med egna websidor
Holmöns Utvecklingsforum (HUF) Postroddsföreningen
Föreningen för Norrlandsvecka Holmön Båtmuseetsvänner
Hembygdsföreningen Visum/Visfestivalen

Holmöjazzen/SeaJazz

Holmöns Garageintressenter Ek. För.
Byviken Holmön Ek för (Hamnföreningen) Holmögadds Intresseförening
Holmöns Samfällighetsförening  
   

 
 

Föreningar utan egna websidor
Förening Kontaktperson
Röda korsets Holmökrets Gunnar Larsson
Holmöns Jaktskytteförening Benny Brakander, tel 090 136846
Ängesöns Vägsamfällighetsförening Valter Holmberg, tel 090 55004
Holmöns Såg- och Kvarnförening Egil Sandström
Holmöns Folketshusförening Thomas Åhs, tel 090 28024



Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2016-10-02
© HUF
Webmaster

Operated by