Spännande och oväntade Nobelpriser

Jag blev klart överraskad när Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin tillkännagavs. Jag trodde på ett pris för RNA-vaccinet eller upptäckter kring detta. Det är också roligt att det inte är lastgamla och fortfarande verksamma forskare som fått dela på priset. Att de också verkar geografiskt nära varandra, i Los Angeles respektive San Fransico, men inte samarbetat är ju intressant i sig.

Det är både kul och viktigt att även grundforskning kommer i fråga för priset. Och i år går priset verkligen till grundforskning. Känseln är ju så komplex och man kan ju förstå att det måste till många olika receptorer för att kunna ge den nyanserade uppfattningsförmåga, som känseln har både avseende temperatur, beröring, tryck mm. Att det inom varje typ av förnimmelse finns olika receptorer för olika intervall av en förnimmelse visste jag inte, men det förklarar ju den upplösning vi har i våra känselceller.

Fysikpriset blev också lite oväntat, men det är glädjande att man valde en motivering ”förståelse av komplexa fysikaliska system”, som täcker in flera områden så att relativt olika forskningsområden kunde prisas. Det ena för den ursprungliga modelleringen för de komplexa klimatmodeller vi använder idag för att förutsäga den globala uppvärmningen är kanske inte så förvånande.

Den andra däremot om hur oordning och fluktuationer samverkar i fysikaliska system är riktigt spännande och kan appliceras i både liten och stor skala. Det gör det t ex möjligt att matematiskt beskriva hur en fågelflock, t ex sparvar, flyger omkring i formation på ett till synes slumpmässigt sätt. Flocken har ingen ledare utan utgör ett kollektivt mönster, som styrs parvis av alla fågar i flocken. Det är därför som flocken kan flyga i tät formation i en snabb och tillsynes slumpmässig bana.

Även kemipriset överraskade mig. Organokatalys, ett spännande ganska nytt tredje ben av kemiska katalys. Enzymkatalys, som bygger upp mycket av kroppens metabolism, och metallkatalys, t ex bilavgaskatalysatorer, är ganska välkända. Organokatalys upptäcktes då man insåg att det ofta bara är en liten del i strukturen av ett enzym som medverkar vid katalysen. Genom att plocka ut denna lilla del ur enzymet, så kan man åstadkomma katalys med små organiska molelyler. Organokatalys gör det också möjligt att utföra kaskadreaktioner så att flera steg i en syntes kan utföras i en följd och medföra snabbare processer med större utbyte av produkt. Det är grunden för kemipriset.

Att en afrikansk författare fick litteraturpriset föreföll har överrakat de flesta inte bara mig. Roligt och intressant att kommittén lyft blicken över horisonten och hittat något nytt. Författaren är helt okänd för mig och tydligen för många experter också. Självklart ska det bli intressant att läsa åtminstone en bok, Paradiset, som tydligen är en av de mer kända.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *