Holmöbornas personliga websidor. 
Här har alla Holmöbor och andra Holmöintresserade möjlighet att presentera sina personliga och privata websidor. Varje person ansvarar själv fullt ut för innehållet på sina sidor. 

HUF övervakar att innehållet uppfyller de etiska krav som ställs för denna webplats, d v s ingen rasism, porr eller annat kränkande innehåll eller direkta länkar till websidor med sådant innehåll får förekomma. Upptäcks brott mot HUF etiska regler kan personen avstängas. Anmälan om misstänkt brott mot reglerna kan ske till HUF:s Webmaster.  

Some persons may have web pages in English
Personliga websidor på Holmöportalen

 Olle Nygren

  Gunnar Fredriksson

 
Länkar till personliga websidor på andra ställen
Inga meddelade för närvarande
 
 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2013-05-28
© HUF
Webmaster

Operated by