Holmömodellen

Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd

 
Om projektet

Holmöns Utvecklingsforum, HUF, genomför under perioden 1 september 2019 - 31 augusti
2020 en förstudie med syfte att ta fram en handlingsplan för hur den kommersiella servicen kan
stärkas på Holmön. Projektet finansieras med EU-medel från Landsbygdsprogrammet
2014-2020, och med stöd från Umeå kommun.

Den kommersiella servicen är den service som behövs för att det ska fungera att bo och verka i
ett samhälle, men som inte är offentlig service. Det kan handla om möjligheten att köpa
dagligvaror, tanka bilen, tillgång till apoteksvaror, mm. Den kommersiella servicen på Holmön
behöver stärkas för att tillgodose de behov som lokalbefolkning och besökare har, vilket i sin tur
stärker hela samhället.

Arbetet leds av en projektgrupp som genomför nulägesanalys, undersöker hur behov och
efterfrågan av olika typer av service ser ut, och vilka möjligheter till utveckling som finns. Utifrån
detta skapas förslag till konkret handlingsplan tillsammans med öns föreningar och företag.
Arbetet sker med utgångspunkt i tre perspektiv:

1. Samtal, samsyn och samhandling
Med ett gräsrotsperspektiv skapas lokal acceptans och lokalt engagemang.

2. Synergier mellan boende och besöksnäring
Ökad besöksnäring kan skapa underlag för kommersiell service, vilket möjliggör att service kan
upprätthållas och utvecklas till fördel för boende.

3. Ö-perspektivet
Hur en hållbar och varsam utveckling av Holmön kan genomföras.

Att utveckla en metod för att balansera dessa tre perspektiv i arbetet med att skapa
hållbara servicelösningar för en levande skärgård och landsbygd är det vi kallar
Holmömodellen.


Var med och påverka!

Holmön är ett litet samhälle, som fungerar för att vi är vana att göra saker tillsammans. Arbetet
med detta projekt sker förstås i samma anda, och det finns olika sätt att vara med och påverka.

● Kom på Byalunch
En lördag i månaden bjuds det till öppen byalunch på Prästgården, där vi diskuterar och
gemensamt formar utvecklingen. Alla röster och perspektiv är viktiga, oavsett om du är
bofast, deltidsboende, jobbar på Holmön, är pensionär, aktiv i en förening eller bara har
ett hjärta för Västra kvarkens finaste ö. Så kom du med! Vi bjuder på soppa, kaffe, och
kaka. Anmälningslista finns på Holmöns Lanthandel, kommande datum är 2 nov, 21 dec.

● Fyll förslagslådan
På Holmöns Lanthandel har vi ställt fram en förslagslåda. Där kan du lämna en tanke
eller idé om stort som smått.

● Prata med oss
Hör av dig med din tanke eller idé, mejla, ring eller knacka nån av oss på axeln när vi
ses i byn. Vissa verksamheter kan komma att påverkas och involveras mer än andra,
och vi försöker då träffas och prata ihop med var och efter behov.

● Enkät
Hur vill du att servicelösningarna på Holmön ska utvecklas? Var med och påverka genom att besvara på den enkät som HUF tagit fram.

Enkäten riktar sig till dig som har en relation till Holmön och är bekant med samhället. Du kanske bor här, har en stuga, äger mark eller är återkommande besökare.

Enkäten är öppen fram till och med den 30 december, och är en del av förstudien Holmömodellen.Kontakt

E-post : holmonsutvecklingsforum@gmail.com

Projektets arbetsgrupp:
Joar Sandström, ordförande i HUF, 076-2515690
Jorik Otterbjörk, föreståndare Holmöns Lanthandel och projektledare
Maja Hallén, projektledare
Elenor Nordström, projektledare

Nyhetsbrev:
Anmäl dig till HUF:s nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom projektet.
Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen, genom att följa den länk som finns i
nyhetsbreven, eller genom att kontakta holmonsutvecklingsforum@gmail.com
Anmälan till HUF:s nyhetsbrev (öppnas i nytt fönster)

Länkar och dokument

Kort om projektet på Tillväxtverkets hemsida (websida öppnas i nytt fönster)

Beslut från stöd från Tillväxtverket PDF (öppnas i nytt fönster)

Projektplan Holmömodellen – Förstudie kring servicelösningar för skärgård och landsbygd PDF (öppnas i nytt fönster)

Holmön – Umeås utpost i kvarken 2013 → (websida öppnas i nytt fönster)

Samarbetsparter och finansiärer

Arbetet genomförs i samarbete med Coompanion Nord och Umeå kommun.
Förstudien finansieras med stöd från Europeiska Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och Umeå
Kommun.


Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2020-01-03
© HUF
Webmaster

Operated by