Regler för postrodden

 • Postrodden över Kvarken mellan Björkö i Finland och Holmön i Sverige är en folkfest, som arrangeras varje sommar första lördagen efter midsommar. Syftet med Postrodden är att återuppliva den historiska vägen över Kvarken, att hedra minnet av de Björkö- och Holmöbor som under århundraden transporterade resande och post över Kvarken samt att värna om allmogekulturen och befrämja samarbetet i Kvarkenregionen. Postrodden är ingen tävling.
 • Postrodden är öppen för traditionella (gamla eller nya) i trä byggda seglande bruksbåtar, sk allmogebåtar.
 • Båten skall vara öppen och klinkbyggd. Inga plastade skrov är tillåtna. Båtens minsta tillåtna längd är 20 fot eller 6 meter. Minsta tillåtna bredd 180 cm.
 • Båten skall vara långkölad, kölen skall vara gjord av trä utan tyngdtillsatser. Barlast får användas.
 • Båten får framföras endast med åror och /eller segel.
 • Båten skall vara riggad med traditionell allmogerigg (råsegel, sprisegel eller gaffelsegel). Segelytan får inte vara större än vad som är normalt för båttypen. Bomullssegel prioriteras, men även andra material godkännes.
 • Båten skall även i övrigt vara utrustad på traditionellt sätt.
 • I båten skall finnas: minst 5 åror, kompass, sjökort över Kvarken, öskar, pyts eller pump, dragg med lina, båtshake, signalhorn, signalbloss, radarreflektor (40 cm vertikalt), som skall vara monterad i masttoppen vid start, och flytvästar för hela manskapet.
 • Varje deltagande postroddsbåt skall ha egen anmäld namngiven följebåt med minst 2 mans besättning. Följebåten ska ha kapacitet att ta med hela manskapet ombord.
 • Båten och följebåten skall ha nummerskylt (30×40 cm med samma nummer skrivet på vit botten på båda sidor alternativt två skyltar) som fästes på rodret av postroddsbåten och på väl synlig plats på följebåten.
 • Mellan postroddsbåt och följebåt skall kommunikationsmöjligheter finnas med hjälp av mobiltelefon, kommunikationsradio eller walkie-talkie. Tänk på att det kan vara problem med mobiltäckning mitt ute i Kvarken.
 • Reklam får inte förekomma på båt, segel eller manskap under rodden.
 • Manskapet skall bestå av minst fem personer (blandade båtlag godkännes även).
 • Manskapet skall så långt som möjligt vara klädd och utrustad på traditionellt allmogesätt (1800-talet).
 • Manskapet svarar själv för sin och båtens utrustning och säkerhet.
 • Under Postrodden tillämpas de allmänna sjövägsreglerna.
 • Varje deltagare som fullföljt Postrodden tilldelas ett diplom.
 • Båtlagen förbinder sig att följa reglerna för rodden, säkerhetsföreskrifterna och de anvisningar som arrangörerna lämnar.