Föreningens båtar

Dufvan

Tvåmastad skötbåt av Holmötyp
Längd 7,20 m, bredd 2,0 m
Sprisegel i dacron, 18 m2.
Byggd 1984 av Bert Engman på Holmön.
Dufvan är den båt föreningens disponerat längst. Båten är sedan flera år pensionerad och deltar inte längre i rodden

Tjärlek

Tvåmastad skötbåt
Längd 7,4 m, bredd 1,95 m
Sprisegel i bomull, 18 m2
Delvis byggd vid båtbyggarkurs på
Holmön 1996 med kursledning av
Thomas Distler, som slutförde bygget.
Var från början under många år en båt med enbart kvinnlig besättning. Idag normalt med mixad besättning.

Lommen

Tvåmastad skötbåt
Längd 7,00 m, bredd 2,00 m
Sprisegel i polyester, 21 m2
Byggd 1988 av Holger Wincent i Täfteå.
Lommen är föreningens senaste
förvärv och deltar numer i rodden
med en mixad besättning.