Anmälan postrodden 2024

Instruktioner för anmälning till årets postrodd

Länkar till anmälan längst ner på sidan.

Årets rodd går av stapeln lördagen den 29 juni med start i Byvken, Holmön klockan 9:00 (10:00 finsk tid) och ankomst i Svedjehamn, Björkö. Observera att startplatsen kan ändras om sjöväderprognosen är mer gynnsam för en rodd i den andra riktningen. Beslutet om startort tas under arrangörernas möte klockan 18:00 (19:00 finsk tid) torsdagen den 27 juni. Vi har också öppnat för att kunna skjuta på starten till senare på lördagen eller till söndagen. Allt för öka sannolikheten för att rodden genomförs. För att klara denna flexibilitet har arrangerande föreningar vidare beslutat att inte inkludera soppmiddag eller övernattning i den service som ingår. Däremot serverar vi frukost som vanligt och ni är välkomna in på dansen på Björkö efter rodden. Startavgiften är 20€/200SEK.

Om manskapet inte är komplett, skicka ändå in en anmälan i tid där planerat antal personer i postroddsbåten framgår (inkl. vakanta platser). Undvik att ange namn på personer som med all sannolikhet inte kommer att delta. Genom detta slipper vi fylla i diplom som sedan måste kasseras och kan istället lägga med ”blanka” diplom. Samma sak gäller för följebåt med besättning. Vi har krav på följebåt med minst två besättningsmän. Kompletterande uppgifter kan ni meddela senare. Vi vill då uppmuntra användandet av e-post till BÅDE gustaf@holmon.com och bjorko.uf@hotmail.com.

Vi samlar som vanligt in namnen på roddarna för vår roddarstatistik i anmälningsblanketten, men p.g.a. GDPR ber vi nu också om godkännande att uppgifterna samlas in och sparas för detta ändamål. Vet du om eventuella fel i statistiken från tidigare år får du gärna höra av dig så uppdaterar vi våra filer.

Vi vill samtidigt passa på att tipsa om Facebookgruppen Postrodden Holmön-Björköby som upprätthålls av arrangörerna.Där kan ni diskutera saker som berör rodden, eller t.ex. efterlysa roddare, båtlag, följebåtar, kläder m.m.

Välkomna till årets rodd!

Holmöns Postoddsförening                                  Björkö Ungdomsförening Stjärnan