månadsarkiv: juni 2022

Årets rodd

Äntiligen har pandemin släppt och nu kan vi börja planera för årets rodd, efter flera år med inställda roddar.

Årets rodd är den 39:e i ordningen och sker den 2 juli. Eftersom det är udda nr går rodden, som grund, från Holmön till Björkö. Men om vädret ställer till det kan roddriktningen ändras. Beslut om detta tas på torsdag före helgen.