2020-06-27 Aktivitet nu till postroddshelgen

På grund av coronapandemin är ju den vanliga rodden inställd. Den tänkta minirodden ställs också in. Däremot kommer det att vara öppet i postroddsbåthuset där utställningen om postrodden finns. Passa på att komma förbi och titta på alla fina bilder får tidigare roddar.