Kommunikationer mellan Umeå och Holmön
 

Sträckan Umeå-Norrfjärden (färjeläget)

Bil
Med bil åker man E4 norrut från Umeå. Vid norra infarten till Sävar åker man av E4 och svänger öster ut (åt höger). Skyltat bl a "Passbåt Holmön 10 km". Följ gamla riksvägen förbi vägskälet mot Ostnäs och Skeppsvik, förbi Kälen och Ivarsboda och tag höger vid vägskälet mot Norrfjärden. Skylt "Passbåt Holmön 2 km". Nere vid färjeläget finns gratis parkering.

Buss
Länstrafiken trafikerar sträckan Umeå - Sävar - Norrfjärden med busslinjer 12/17/118/120/171. Det finns dock inte bussförbindelse till alla färjeturer utan trafiken kompletteras med s k ringbil eller taxi.
Läs mer på www.tabussen.nu.

Förbindelse Norrfjärden-Holmön

Sommartid

Färjan
Sommartid kommer man till Holmön med färjan Capella, även kallad Holmöfärjan. Den går rutten mellan Byviken på Holmön och Norrfjärden på fastlandet. Det går fem dagliga turer sommartid. Resan tar ca 40 min och turlistan finns nedan. Färjan är gratis och drivs av Trafikverkets Färjerederi på uppdrag av Trafikverket region Nord. Transport av tyngre gods, släpvagn eller bil måste bokas i förväg med färjepersonalen. Bokning kan ske mån-lör mellan kl. 11.00-14.00 på telefon 070-3464819. Telefon till färjan är 070-3464819. Tänk på att det är ont om parkeringsplatser i Norrfjärden, speciellt då det är aktiviteter på Holmön, t ex Midsommar, Visfestival etc. Det gäller att vara ute i god tid.

Trafikinformation om färjan
Trafikinformationscentralen (TIC) på Transportverket Region Norr har en SMS-tjänst där man kan få snabb information om driftstörningar mm. Önskar du abonnera på denna tjänst och få ett SMS till din mobiltelefon om en tur med Holmöfärjan är försenad eller turen inställd - ring TIC på 0771-242424 och anmäl ditt mobilnummer. 

Privat transport
Det finns möjlighet att leja båtskjuts för resan över Kvarken. Resan sker med mindre öppna eller i vissa fall ruffade båtar och tar 15-20 min. Båtarna kan ta ca 6-10 passagerare och kostnaden ligger i storleksordningen 600 - 800 kr/tur, vilket delas mellan passagerarna. Kontakta Olle Nygren (Damina), tel 070-6636706.

Vintertid

Reguljärtafik
Fr o m vintern 2010 har Trafikverket ansvar för trafiken året runt. När isen lagt på vintern öppnas en skoterled som stakas upp genom Trafikverkets försorg. Persontrafik sker enl turlistan med svävare som tar 12 passagerare. Extraturer sätts in vid behov. Godstrafik upprätthålls med ett skotertåg med två pulkor och en lastkälke. Godstrafiken avgår vid behov och bokas i förväg med Peter Torn-berg, 070-6908503.
 

Privat transport
När isen ligger och skoterleden är upprättad finns även möjlighet att boka privat transport över Kvarken. Kontakta Olle Nygren (Damina), tel 070-6636706 för information och bokning.

 


Karta som visar hur man tar
sig till Holmön

 

 

 

 

 

Holmöfärjan 
Foto
O Nygren

 

 

 

 

 

Färjeturlista till Holmön
Turlista vinter/vår/höst (v 1-24 och 34-52)
Måndag-fredag Lördag  Sön/helgdag
Fr Norrfj Fr Holmön Fr Norrfj Fr Holmön Fr Norrfj Fr Holmön
6:00 7:00 7:00a 8:00a 8:00a 9:00a
8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00
12:00b 13:00b        
16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00
18:00 19:00 18:00a 19:00a 18:00a 19:00a
Sommarturlista (v 25-33)
6:00 7:00 7:00 8:00 8:00 9:00
8:10 9:10 9:00 10:00 10:00 11:00
11:10 12:10      
16:00 17:00 16:00 17:00 16:00 17:00
18:00 19:00 18:00 19:00 18:00 19:00
a - Kallelseturer, som måste bokas på telefon 070-3464819 senast 60 min före avgång från Norrfjärden och 120 min före avgång från Holmön. Ej kallad tur ställs in.
b - Går endast onsdagar, kallelsetur.

OBS! Helgtrafik
Midsommar-, jul- och nyårsafton trafikeras som lördag.
Dubbleringstur
Dubbleringstur kan göras om inte alla trafikanter får plats på ordinarie tur. Beroende på väderlek och godmängd kan avgångstiderna från Norrfjärden förskjutas något vid dubblering. Färjan vänder direkt vid ankomst. Vid sådana tillfällen gäller inte turlistan.
Extraturer ordnas också i samband med evenemang på Holmön. Tider för dessa turer annonseras separat.
Ladda ner turlistan som PDF-fil. Observera att vind och isförhållanden kan föranleda ändringar i turlistan, speciellt vår och höst. 
Färjeturen är gratis.
Bil och släp bokas med färjepersonalen vardgara 05.30 - 20.00 lör 06.30 - 20.00 och sön 07.30 - 20.00. Bokade fordon ska vara på plats 20 min före avgång.
Telefon till färjan är 070-3464819.


Karta efter K Edlund
 
 

 
 

Överst på sidan

 

Sidan uppdaterades senast: 2019-10-06
© HUF
Webmaster

Operated by