Holmöns Företag 
Här har alla företag på Holmön möjlighet att marknadsföra sin verksamhet, sina produkter och tjänster. Många företag har redan egna websidor och på sikt kommer alla att ha egna sidor. De företag som ännu inte har egna websidor presenteras tills vidare på HUF allmänna infosida om Holmön. Varje företagare ansvarar själv fullt ut för innehållet på sina sidor. 

HUF övervakar inte att innehållet uppfyller de etiska krav som ställs för denna webplats, d v s ingen rasism, porr eller annat kränkande innehåll eller direkta länkar till websidor med sådant innehåll får förekomma. Upptäcks däremot brott mot HUF etiska regler kommer företaget avstängas. Anmälan om misstänkt brott mot reglerna kan ske till HUF:s Webmaster

Some companies may have web pages in English

 

Företag med egna websidor Företag utan egna websidor
Damina AB  Hamnkrogen
Edlund IT-Konsult  Holmöservice
Fyrvaktaren HB Holmöns Snickeri AB
Ganesha Travel Tegströms Gräv
Holmö havsbad Tornberg/Lundberg
Slitevind AB Ö-miljö
StoraLanthandeln  
Vind i seglen  
Vox Natura  
 

Överst på sidan


Sidan uppdaterades senast: 2015-01-14
© HUF
Webmaster

Operated by