Hamnföreningen har haft årsmöte

Vid årsmötet deltog ett dussintal medlemmar. Under 2020 hade föreningen 108 medlemmar. Styrelsen hade 2 protokollförda möten. Planerande åtgärder enligt verksamhetsplanen har genomförts. Gästhamnsbeläggningen var låg under försäsongen med repade sig under senare delen av sommaren och och intäkterna blev därför normala.

Föreningen gjorde en vinst med drygt 50 000 kr och har drygt 300 000 kr i kassan. Dessa pengar kommer att behövas till kommande utökning av båtplatser och muddring av hamnbassängen på gästhamnssidan.

Till ny ordförande valdes Kenneth Lundberg, i övrigt blev det omval av styrelseledamöter. Avgående ordförande valdes in som ny suppleant och till ny revisor valdes Maria Hedblom. Alf Sandström och Christer Larsson blev ny valberedning.

Från vänster nye och avgående ordförande

Vi minns B-G (Bo-Gunnar Pettersson

B-G vid middagsbordet vid Fjäderäggs fågelstation en sommarkväll strax innan solnedgången

B-G, vår tidigare kassör och medlem, har lämnat oss hastigt och oväntat. Det känns overkligt. B-G som alltid fanns där vid sin lilla stuga vid gästhamnen. Han fanns där och visade vänligt båtgäster tillrätta. Han höll också rent och snyggt med god ordning på såväl toaletter som duschar och tvättstuga, liksom ute på området. Vi är många som saknar B-G, men han finns bevarad i vara minnen.

Tillsamman med andra föreningar där B-G var aktiv kommer vi senare till sommaren att på något sätt uppmärksamma B-G och allt det arbete han gjort för våra föreningar och för Holmön. Vi återkommer om vad, hur och när.

Påminnelse

Hamnföreningen påminner om att parkeringen intill kajen i Byviken endast gäller för medlemmar och endast under 12 timmar. Är parkeringen full hänvisas bilar till den allmänna parkeringen söder om affären.