Arbetsdag

Uppdaterad 2025-05-13!

Hamnföreningen har arbetsdag den 25 maj med början kl 10 för städning, utsättning av y-bommar och postroddsbryggan. Det planerade årsmötet har fått skjutas upp då årsredovsningen inte är klar.