Städdag och styrelsemöte

Den 5 maj kl 9.30 har föreningen styrelsemöte för planering av städdagen, som börjar kl10.00 direkt efter styrelsemötet. Samling vid föreningshuset i Byviken.