Vårens aktiviteter

Den 2 maj samlas vi kl 10.00 för att sätta ut Y-bommar, bänkar och bord. P. g. a. coronasituationen serveras ingen korv/öl eller fika.
Den 28 maj har vi ett extra årsmöte för att godkänna den bordlagda kassarapporten från föregående år och bevilja ansvarsfrihet till den styrelsen.