Översyn av bojar

Med hjälp av dykare har nu en översyn har gjorts av bojarna i gästhamnen. Nu finns 8 bojar för förtöjning i gästhamnen.