Holmöns Postroddsförening

Nyheter

2019-06-27
Ändrad start
På grund av rådande vindprognoser kommer starten av årets postrodd att flyttas från Björkö till Holmön. Frukost serveras på Holmögården från 6.30. Roddchefsmötet är kl 8.00 och starten går kl 9.00 i Byviken. Båtlagen ska då vara samlade i Byviken utanför pirarna.

Här måste du som läsare tänka om eftersom evenemanget ändrat startplats. Tider om start och målgång är omkastade. Däremot stämmer resten i programmet.

2019-05-30
OBS! Ny lokal för årsmötet.

Vi håller till vid föreningens båthus i Byviken. Vid dåligt väder hemma hos Lindkvist, Holmö Kyrkväg 20.

2019-05-15
Kallelse till Årmöte 2019
Årsmötet hålls den 31 maj kl 19.00 på Kaplangården.

Både rodden och föreningen har lidit av senare års ofta inställda roddar – men vi har inte gett upp. Inför årets rodd har vi kommit överens om ändringar i arrangemanget med syfte att säkerställa att rodden genomförs. Minst en av föreningens egna båtar har inte heller anmälts till start under senare år. Det är därför läge för nya krafter att träda in i föreningens arbete och i föreningens båtar. Låter det som något för Dig är Du särskilt välkommen till årsmötet.

Om föreningen

Holmöns Postroddsförening har sitt säte på Holmön och är öppen för alla med intresse för Postrodden över Kvarken. Medlemsskap får alla som erlägger fastställd årsavgift. En förutsättning för att få ro i en av föreningens båtar är att man är medlem i föreningen.

Syftet med postrodden över Kvarken är att:

  • återuppliva den historiska transportvägen mellan Björkö och Holmön
  • värna om allmogekulturen
  • befrämja samarbetet i Kvarkenregionen
  • hedra minnet av Björkö- och Holmöbornas skyldigheter att under århundraden föra resanden och post över Kvarken

Postrodden går normalt jämna år från Holmön till Björkö och tvärt om udda år. Men för att i möjligaste mån undevika inställda roddar p g a vindläget tas nu mer beslut om startplats torsdag före rodden. Den 36 sjömil (ca 60 km) långa vägen tillryggaläggs på i snitt 8-9 tim med 6 m öppna skötbåtar med två årpar och två sprisegel. Besättningen utgörs av 5-6 personer. Anmälan av båtlag sker till styrelsen. Betalning och ifylld anmälningsblankett ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 maj.